Meierijstad Aardgasvrij gaat de wijk in

MEIERIJSTAD/VEGHEL - In 2050 moet elke gemeente aardgasvrij zijn. Elke gemeente moet voor het einde van 2021 een plan hebben hoe ze dat gaat organiseren. De Gemeente Meierijstad ziet aanknopingspunten om de Veghelse wijken Bunders, Oranjewijk en Dorsveld aardgasvrij te maken. De volgende stap is dat de gemeente wijkbewoners met een persoonlijke ansichtkaart uitnodigt om mee te praten over hun aardgasvrije wijk.

De 3 wijken stonden al op de shortlist van aardgasvrije wijken. Daarop stonden ook de wijken Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schijndel) en De Scheifelaar (Veghel). Voor de inwoners van deze 6 wijken organiseerde de gemeente vóór de zomervakantie informatieavonden,. Ook is er met de wijkraden gesproken over de aard van de wijk en het draagvlak. In de Bunders (Laren en Donken), Oranjewijk en Dorsveld ziet de gemeente op dit moment genoeg aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken.


Mening wijkbewoners
Dat onderzoek start met een gesprek met de bewoners van de drie wijken. De gemeente zoekt op verschillende manieren contact met deze inwoners. Op zaterdag 18 september staat de speciale Ecomobiel bij wijkgebouw De Spil en later op de dag bij Dorsveld. Op 21 september en 28 september zijn er inloopavonden waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Tot slot zijn er digitale bijeenkomsten op 5 en 6 oktober. De komende weken kunnen wijkbewoners ook een digitale enquête invullen. Wethouder van Rooijen roept bewoners op om mee te denken en te praten: ”We willen vooral van de inwoners horen wat zij belangrijk vinden als we een wijkuitvoeringsplan gaan maken. Op die manier kunnen we er echt maatwerk per wijk van maken.”

Plannen
In december neemt de raad een besluit over de startwijken. Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan. Samen met de bewoners van deze wijken gaat de gemeente in 2022 een wijkuitvoeringsplan maken. Pas daarna wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering en willen de bewoners de de stap naar daadwerkelijke uitvoering zetten? Daar neemt de raad dan een apart besluit over.