Shortlist voor aardgasvrije wijken Meierijstad

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad heeft een aantal wijken aangewezen die als eerste in aanmerking zouden kunnen komen om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Op de lijst staan Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schiindel), De Scheifelaar (Veghel) en Oranjewijk en Dorsveld (Veghel).

In januari maakte de gemeente al een ‘longlist’ bekend waarop 20 wijken stonden. Die lijst is nu ingekort naar een shortlist met bovengenoemde wijken.

Volgens wethouder Van Rooijen gaat het om een ingrijpend traject waarbij nog veel zaken onduidelijk zijn. “Bovendien is het een traject waarin kwaliteit boven snelheid moet staan”, aldus de wethouder . Met name de vraag wie deze transitie moet gaan betalen is voor alle betrokkenen uiteraard van groot belang.

Gemeenteraad

Op 29 april moet de gemeenteraad beslissen over de shortlist die nu is opgesteld waarna gesprekken met de bewoners zullen gaan volgen. Dat moet ertoe leiden dat eind van dit jaar die shortlist verder wordt teruggebracht tot 2 of 3 wijken waarmee daadwerkelijk aan de slag zal worden gegaan.

De gemeente gaat dan, samen met de bewoners, een wijkuitvoeringsplan (WUP) opstellen en daarna zal per startwijk worden bekeken wat dit betekent voor elke woning, de kosten en de financiering.

Bij de selectie van de shortlist is nu o.a. gekeken naar de leeftijdsopbouw van een wijk, het aandeel huurwoningen dat coöperaties daar bezitten, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor.