Licentie Omroep Meierij wordt verlengd

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad gaat het Commissariaat voor de Media adviseren om Omroep Meierij opnieuw de licentie voor de lokale omroep in Meierijstad te verlenen. Het Commissariaat vraagt elke 5 jaar advies aan de gemeenteraad als die licentie verlengd moet worden. Dat is nu weer het geval in Meierijstad. B en W stellen de gemeenteraad voor om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat. De raad gaat daar unaniem mee akkoord, zo bleek donderdagavond 11 mei in de commissievergadering Mens en Maatschappij.

De omroep kreeg wel wat huiswerk mee, maar de licentieverlenging zal in de raadsvergadering van 25 mei als hamerstuk goedgekeurd worden. Daarmee kan Omroep Meierij de komende 5 jaar programma’s blijven maken. De meeste raadsleden gaven aan dat ze het werk en de inzet van Omroep Meierij waarderen. Punt van aandacht is wel de verjonging van de omroep. Diverse partijen deden suggesties om meer jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk bij de omroep, zoals de inzet van stagiaires en samenwerking met scholen. Verder moet het Programma Beleidspalend Orgaan (PBO) versterkt worden. Zo’n PBO is voor elke lokale omroep wettelijk verplicht. Dit orgaan stelt het programmabeleid vast en controleert dit. In het PBO moeten vertegenwoordigers zitten van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in een gemeente. Het PBO van Omroep Meierij heeft een aantal vacatures. Daarnaast vinden sommige partijen dat de geografische spreiding van het PBO beter kan. Anders gezegd: niet alle kernen zijn vertegenwoordigd in het orgaan. Omroep Meierij is momenteel bezig met het invullen van deze vacatures én met een professionaliseringstraject voor het PBO.

Samenwerking
Enkele partijen uitten hun zorgen over een andere, landelijke, ontwikkeling. Lokale omroepen in een bepaalde streek moeten van het Rijk gaan onderzoeken of het mogelijk is om samen te gaan werken..
De omroepen die dat inderdaad gaan onderzoeken hebben hiervoor extra subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En die subsidie mag ook voor een deel gebruikt worden om de kwaliteit van de lokale omroepen te verbeteren en te versterken. Omroep Meierij werkt hiervoor samen met DTV Maashorst en Omroep Peelrand. Deze samenwerking krijgt vooralsnog vooral achter de schermen vorm, onder meer door gezamenlijk medewerkers in te huren en kennis te delen. Omroep Meierij maakt zich er daarbij vooral sterk voor om puur lokale programma’s te blijven brengen vanuit alle kernen van Meierijstad.