Lezing over verdroging in Brabant

Waterpeilbuis bij de Natuurtuin in Veghel

VEGHEL – Loco-dijkgraaf Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas geeft op woensdag 25 januari tussen 20.00 en 22.00 uur een lezing over de verdroging in Brabant. De bijeenkomst is georganiseerd door het IVN en vindt plaats in Natuurtuin ’t Bundertje aan Patrijsdonk 53a in Veghel. De toegang is gratis.

Over warme zomers en klimaatverandering kan inmiddels iedereen meepraten. De gevolgen ervan voor het grondwater kunnen onder meer inzichtelijk worden gemaakt met een waterpeilbuis. Waterschap Aa en Maas heeft zo’n buis geplaatst bij Natuurtuin ‘t Bundertje. Laag grondwater heeft gevolgen voor landbouw en natuur. Het waterschap kan aan knoppen draaien maar ook agrariërs en burgers hebben een rol.

Grondwater is belangrijk
Ernest de Groot praat over de rol van de waterpeilbuis, het belang van het grondwater en het beleid van het waterschap voor water, natuur en klimaat in relatie tot het landschap. Ernest de Groot: “Het landschap bepaalt in hoge mate ons beleid over water, natuur en klimaat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in onze aanpak van de verdroging en droogte en het herstel van de biodiversiteit”.