Krijgt Veghel een verticaal dorp?

VEGHEL – Donderdagavond 16 maart 2023 werd tijdens de beeldvormende avond van de gemeenteraad het idee geopperd om in hartje Veghel een verticaal dorp te bouwen van 15 lagen. Het is een voorstel van inspreker Hans van den Tillaart van LA Architecten en egineering.

Het idee kwam op tafel tijdens een presentatie over de centrumvisie van Meierijstad. Die visie is al een aantal jaren geleden opgesteld en de gemeenteraad gaat binnenkort deze visie evalueren. De centrumvisie gaat niet alleen over Veghel, maar de insprekers tijdens de beeldvormende avond hadden juist over dit centrum veel te zeggen.

Versnellen transformatie in Veghel
Centrummanager Dirk Lammers is blij met de constructieve samenwerking bij de transformatie van het centrum van Veghel, die in 2020 gestart is. Toch gaf hij de gemeenteraadsleden een duidelijke boodschap mee. “De transformatiemachine begint nu te haperen en dreigt zelfs op bepaalde plekken stil te vallen. Om te voorkomen dat we deze positieve energie gaan verliezen en ontwikkelaar gaan afhaken is het dus nu echt tijd om door te pakken. We moeten versnellen. ”

Grenzen in zicht
Lammers constateert dat er hard gewerkt is en wordt, maar dat dat door gebrek aan mankracht en de vele projecten die op de gemeente afkomen de grenzen van het ambtelijk apparaat in zich komt. “Dat merken we aan lange doorlooptijden en processen, vooral als het gat om niet-standaard projecten gaat.” Daarom vindt hij hij dat bepaalde projecten die wezenlijk bijdragen aan de herstructurering voorrang moeten krijgen en vroeg hij de raad om flexibel te zijn bij afwijkingen in het plan, om oplossingsgericht mee te denken en om te kijken waar masterplan aangepast kan worden. Want zo zei hij: “Als er een kans ligt om Veghel Centrum uit het slop te trekken, is het nu wel. Marktpartijen staan klaar om te investeren, er is breed draagvlak voor de verschillende plannen en er liggen interessante subsidies voor het oprapen.” Daarbij verwees de centrummanager naar ee mogelijke rijkssubsidie van 5 miljoen per project die aansluit bij centrumplannen van Veghel
Verticaal dorp
Architect Tillaart zag kansen om in zijn woorden ‘het slechtste deel van Veghel tot bloei te brengen. Hij doelt daarmee op de plek van de Hema tot aan het Bolkenplein. “Dat mooi, dat het zo slecht is, dan kunnen we het echt een keer goed aanpakken,” vond hij. Hij lanceerde zij plan om een verticaal dorp te bouwen op het Meierijplein met een hub om in te werken, winkels onderin, woningen voor alle doelgroepen daarboven en ondergronds parkeren. En dat zou dan ook natuur inclusief gebouwd kunnen worden en het centrum groener en prettiger maken. Een mooie kans vond de architect. “Maar dan moeten we nu aan de slag”.