Komt buitenbad Veghel bovendrijven, of gaat het kopje onder?

VEGHEL – De discussie over het openluchtzwembad in Veghel gaat een nieuwe fase in. Moet er geïnvesteerd worden? Of gaan de deuren definitief op slot? Daar gaan de raadsleden zich binnenkort opnieuw over buigen, na een rapport van onderzoeksbureau Treem.

In het rapport is een reeks aanbevelingen te vinden om het buitenzwembad in de toekomst meer klimaatneutraal te maken en de bezoekersaantallen te vergroten. Zo worden onder andere ideeën als een spraypark voor peuters en kleuters, een uitgebreide horecagelegenheid en mogelijkheden voor droogsport geopperd. Daarnaast is het doel om het terrein acht maanden per jaar open te houden, in plaats van de vier maanden dat het nu open is. Door de investeringen zou het jaarlijkse bezoekersaantal moeten stijgen van ruim 20.000 naar ruim 50.000. VVD Meierijstad wil het plannen voor het zwembad opnieuw gaan agenderen.

Het vraagstuk voor de gemeente is wat het nu precies wil doen met het inmiddels sterk verouderde buitenzwembad. Er zijn afspraken gemaakt met exploitant Laco (dat is opgegaan in Sportfondsen) om deze zomer het zwembad nog open te houden. Na komende zomer zijn er twee opties: investeren zodat het zwembad in de toekomst open kan blijven of de deuren van het buitenbad definitief sluiten.

In een eerdere motie die werd aangedragen door de fracties van de VVD en HIER, bleken zeven van de tien partijen voor behoud van het zwembad te zijn. Alleen CDA, PvdA/GL en Hart waren tegen. Om het zwembad open te houden, moet er flink geïnvesteerd worden. Ongeveer 5 miljoen euro. En daar ligt voor sommige fracties in de gemeenteraad het pijnpunt.

Geldkwestie
PvdA/GroenLinks vindt de kosten die gemoeid zouden zijn bij de renovatie van het zwembad simpelweg niet te verantwoorden. Dit was dan ook de voornaamste reden om tegen de motie van VVD en HIER te stemmen. “We hebben de plannen gezien. Prachtig natuurlijk. Maar waar moet dat geld vandaan komen. Daar is nog geen duidelijkheid over. Voordat je het weet, wordt er weer bezuinigd op sociale voorzieningen als de jeugdzorg en armoedezorg”, laat fractievoorzitter Arie de Zwart weten. Ook de fractie van Hart laat weten geen heil te zien in de plannen, mede vanwege het kostenplaatje: “Om nou zoveel geld te investeren in een vierde gemeentelijk zwembad in de gemeente vinden we bizar”, vertelt fractievoorzitter Mirjam van Esch.

De CDA-fractie liet tijdens eerdere debatten weten geen heil te zien in het investeren in een zwemvoorziening dat geen eigendom is van de gemeente. “Dan ga je het maatschappelijk belang afwegen tegen de kosten die ermee gemoeid zijn. Wij kwamen tot de conclusie dat de kosten te hoog waren om het te kunnen verantwoorden”, aldus CDA-raadslid Stefan van Kessel. Wel zien de christendemocraten de potentie van het zwembad en de grond eromheen. “We gaan wachten tot het punt geagendeerd wordt. Dan gaan we verder overleggen over hoe we erin staan.”

Albert Dominicus, fractievoorzitter van de VVD-fractie en kartrekker van het behoud van het zwembad, is juist te spreken over de plannen die in het rapport van Treem staan: “We zijn positief verrast door de duidelijk. Het openluchtbad past in een bovenregionale gedachte. Wij groeien als Meierijstad tegen de Brainportregio aan. We moeten grootstedelijk gaan denken en dan moet je iets bijzonders wat je al hebt, behouden. Het bad is een uitstekende manier om mensen binnen de gemeente te laten recreëren.” Dominicus is dan ook van plan om zo snel mogelijk het rapport in de raad te bespreken. Gemeentebelang sluit zich aan bij de woorden van Dominicus: “We staan volledig achter de plannen die in het addendum staan. Het zwembad ligt op een mooie locatie. We moeten ervoor zorgen dat het meer mensen gaat trekken en dat er meer recreatie is”, aldus raadslid Anouk Gerrits.

Ook lijkt de discussie rondom het zwembad enig oud zeer naar boven te halen. De SP vindt het bijvoorbeeld raar dat het CDA weerstand biedt tegen de investeringen om het zwembad open te houden, terwijl het voor hen geen probleem was om het Rabobank-pand aan de Rembrandtlaan te kopen. “En dat terwijl ze niet eens weten wat ze ermee willen doen”, aldus van Liempt. Dominicus vindt het kostenargument een dooddoener: “Er zijn partijen die wel geld willen investeren in het Spectrum, De Blauwe Kei en het SIEMei-museum, maar dit ineens een probleem vinden.”

Rol van Laco
Enkele voorstanders van het behoud van het zwembad, hekelen echter wel de houding van Laco/Sportfondsen. Veel raadsleden willen graag dat de grond teruggekocht wordt, maar lijken qua vraagprijs niet te hoeven rekenen op enige coulance van de exploitant. “Ze hebben destijds de grond van de gemeente gekocht voor een gulden. In de jaren die volgen springt de gemeente financieel bij om het onderhoud te financieren en nu willen ze er nog geld aan verdienen ook”, laat fractievoorzitter Peter Verkuijlen (Gemeentebelang) weten. Ook SP laat weten de houding van Laco teleurstellend te vinden. Van Limpt: “Ze hebben veel geld verdiend aan andere baden, terwijl ze zelf weinig hebben geïnvesteerd.”

Multipark
Het zwembad is te vinden op het Prins Willem Alexander Sportpark. Ook voetbalclub Blauw Geel ’38, hockeyvereniging Geel Zwart en tennisvereniging Frisselstein zijn hier gesitueerd. Drie prominente inwoners van Veghel, namelijk Herman Molenaar (oud-voorzitter POM), Edwin van den Boom (oud-voorzitter Blauw Geel ’38) en Stefan van de Ven (aannemer), kwamen hierdoor op het idee om een multipark aan te leggen. De drie geloven dat samenwerking en herschikking van de clubs en het zwembad beter zou zijn voor alle betrokkenen. Een gedeelde accommodatie zou volgens de mannen een efficiënte oplossing zijn. De tennisclub kan dan vrijwilligers delen en het openluchtzwembad zou dan geen eigen horeca-accommodatie hoeven te bouwen.

Dit plan is door een aantal partijen positief ontvangen. Dominicus laat weten dat ‘iedere samenwerkingsvorm interessant is’. Ook Gerrits laat weten dat ze de plannen voor het multipark ‘een goed idee’ vindt. Ook het CDA lijkt hier niet onwillig in te staan: “De grond heeft natuurlijk wel potentie om er iets groot van te maken. Een multipark is daar een prima voorbeeld van. De grond moet dan wel door de gemeente gekocht worden.” Ook Hart vindt een multipark een prima idee, op een voorwaarde: “De drie mannen hebben genoeg vet op het bot, dus als ze het zo graag willen, mogen ze zelf voor de kosten opdraaien”, aldus Van Esch.

Volgende stap
De fracties zijn het duidelijk nog niet met elkaar eens over wat er moet gaan gebeuren met het zwembad. Binnenkort zal er uitgebreid gedebatteerd worden over de plannen. Of het merendeel van de raad dan nog altijd voor het behoud van het zwembad is, zal dan duidelijk worden.

Mocht de keuze uiteindelijk op het behoud van het zwembad vallen, zouden de renovaties aan het bad op zijn vroegst in 2026 klaar zijn. Wil de gemeente het buitenbad ook in 2025 openen, dan zullen er extra voorzieningen getroffen moeten worden, omdat het niet meer voldoet aan alle kwaliteitseisen.