Kleur bekennen op Rooise basisscholen

Welke kleur Piet is nog toegestaan?

SINT-OEDENRODE – Een kleur is een kleur en verder niets zou je kunnen zeggen. Maar wordt er een emotioneel verhaal aan vastgekoppeld, dan krijgt een kleur een andere betekenis. Landelijk zijn er actievoerders die de zwarte Pietenkleur met een slavernijverleden verbinden. Organisaties krabben zich achter de oren hoe de rust kan wederkeren.

Albert Hein, Facebook en het ministerie van defensie bekenden inmiddels kleur en deden Zwarte Piet in de ban. SKOSO, de overkoepelde stichting voor Rooise basisscholen, geeft in haar richtlijnen nu ook aan dat er rekening moet worden gehouden met een veelkleurige samenleving. Als er Pieten op school worden uitgenodigd dan mogen die niet alleen zwart zijn.

Waarom deze keuze?

Paul Meessen, directeur-bestuurder van de stichting, zegt in een toelichting dat men het onderling snel eens was. “We kijken wat er in de samenleving speelt en hebben het maatschappelijke debat gevolgd. We hebben respect voor mensen die zich gekwetst voelen en ook voor liefhebbers van het traditionele sinterklaasfeest. Vandaar dat we willen dat de pieten veelkleurig zijn.”

Hiermee trekt SKOSO één lijn binnen de Rooise basisscholen. De richtlijnen zijn afgestemd met ouder- en medezeggenschapsraden. Men hoopt op deze manier commotie te voorkomen en ervoor te zorgen dat het is wat het is; gewoon een leuk feest voor kinderen. Hoe het Rooise Sinterklaascomité hierin staat is op dit moment nog niet duidelijk. Ook daar wordt overleg gevoerd over de aankleding van de pieten.

Lees ook: Zwarte Piet 2.0