Kees van Rooij gaat land- en tuinbouw 'meer smoel geven'

Burgemeester Meierijstad voorzitter Green Techport Brabant

MEIERIJSTAD – Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad wordt voorzitter van Green Techport. Die organisatie gaat “de land- en tuinbouwsector in Brabant meer smoel geven,” zegt hij.

Green Techport is een initiatief van boeren- belangenorganisatie ZLTO en de provincie Noord-Brabant. Land- en tuinbouwbedrijven en het onderwijs zullen zich daarbij aansluiten. Het plan werd anderhalve maand geleden gelanceerd tijdens een symposium van Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode.

Van Rooij is gevraagd de kar te trekken vanwege zijn ervaring in de Nederlandse Tuinbouwraad. Onlangs werd onder zijn leiding een rapport gepubliceerd over de land- en tuinbouwsector in Zuid-Nederland.

Grote boomteeltsector Meierijstad

Hoewel het in Brabant vaak over veeteeltbedrijven gaat is er in deze provincie een grote zogenoemde plantaardige sector, oftewel land- en tuinbouw. Zo is er veel akkerbouw in West-Brabant. Daar en in de omgeving van Deurne en Laarbeek is er ook glastuinbouw.

In Midden-Brabant en in Meierijstad zelf is er een sterke boomteeltsector. Dat moet één groot netwerk worden waarbinnen nagedacht moet worden over oplossingen voor grote vraagstukken.
Van Rooij: “De sector staat voor grote uitdagingen. Denk aan energietransitie, milieu en arbeidsvoorziening.”

Meer vraag naar gezond voedsel

Die antwoorden worden gedreven tot enkele ontwikkelingen. In de eerste plaats de vernieuwingen waar de land- en tuinbouwbedrijven zelf al mee bezig zijn. Daarnaast stijgt de vraag van de consument naar gezonde voeding en daar worden groente en fruit toe gerekend.

“De sector kan op meer terreinen een bijdrage leveren,” zegt van Rooij. Hij noemt als voorbeeld de bestrijding van hittestress in de steden. “Om die tegen te gaan is meer groen nodig. In Eindhoven en de grote wereldsteden worden plannen gemaakt voor meer groene gevels. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de boomkwekers in Brabant belangrijk. Op die manier kan de sector een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ook daar houdt Green Techport zich mee bezig”.

Nieuwe teelttechnieken

Het aanjagen van innovaties is één van de speerpunten van de nieuwe organisatie. Het initiatief komt van provincie en ZLTO, maar het bedrijfsleven en het onderwijs zullen een belangrijk rol spelen. Van Rooij noemt ook Brainport omdat daar kennis is van nieuwe teelttechnieken.

In het Veemgebouw in Eindhoven worden bijvoorbeeld op één van de etages vissen geweekt. De uitwerpselen worden gebruikt om de groenten te bemesten. Dichter bij huis kreeg een varkenshouder uit Sint-Oedenrode onlangs toestemming om met de initiatiefnemers uit Eindhoven ook zo’n project te ontwikkelen waarbij op een nieuwe manier voedsel wordt gekweekt onder de naam aquaponics.

Robotisering

Land- en tuinbouw is arbeidsintensief en er worden vaak mensen uit andere landen voor ingeschakeld. Ook dat vraagt om oplossingen van bijvoorbeeld huisvesting. “Aan de andere kant zie je dat de robotisering in de sector groeit. Ook dat vraagt om aandacht,” aldus Van Rooij.

De burgemeester van Meierijstad is ervan overtuigd dat de land- en tuinbouwsector van grote economische waarde is. Dat is wat Green Techport drijft. Het is overigens niet de bedoeling dat de aandacht ten koste gaat van de veeteeltsector. De nieuwe organisatie gaat niet aansturen op vervangen van dierlijk voedsel door plantaardig voedsel. Het accent zal vooral liggen op het versterken van de land- en tuinbouw.

“Het wordt een hele uitdaging,” zegt Kees van Rooij. “Mijn taak als voorzitter is om samen met anderen handen en voeten te geven aan het idee. Ik zal ook ondernemers gaan bezoeken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het moet niet zo zijn dat het een mooi plan is waar niemand ooit meer iets van hoort.”

Hoog kennisniveau

De burgemeester van Meierijstad put energie uit het feit dat, toen enige tijd geleden de plannen vorm kregen, hij ondernemers ontmoette. “Er is zo’n hoog kennisniveau en er worden in de sector zoveel nieuwe initiatieven ontwikkeld, dat ik er van overtuigd ben geraakt dat Green Techport daar een boost aan moet geven,” aldus Van Rooij.

Consument wil gezonde groente en fruit
Kees van Rooij