Kappen van 35 bomen Zonnebloemstraat Schijndel is nodig

SCHIJNDEL – Recentelijk maakte de gemeente bekend dat aan de Zonnebloemstraat in Schijndel 35, op zich gezonde, bomen gekapt gaan worden. En dat is opmerkelijk in een tijd dat uit milieu-overwegingen het kappen van bomen juist wordt tegengegaan.
Desgevraagd legt de gemeente uit waarom in dit geval toch voor die kap wordt gekozen:
Het gaat om Honingbomen. De ondergrondse groeiruimte voor deze bomen is veel te klein. Hierdoor hebben we te maken met wortelopdruk. Deze bomen zijn in het verleden gekandelaberd (= vorm van knotten) wegens de overlast die werd ervaren door aanwonenden en vanwege hinder voor het wegverkeer door laaghangende takken( honingbomen hebben van nature een grillige en variabele kroonvorm).
Deze bomen moeten nu jaarlijks worden gesnoeid en iedere 2 jaar moeten de jonge scheuten worden geknot om de problemen te voorkomen. Daarnaast moeten we regelmatig de verharding herstellen.
Het betreft hier een woonstraat die geheel is verhard. De openbare ruimte is daarom, in combinatie met hoge temperaturen, een bron van hittestress. Dat wordt naar verwachting in de toekomst alleen maar erger. We willen deze bomen vervangen door bomen die in de toekomst meer schaduw en verkoeling geven met zo weinig mogelijk overlast.

Groeiruimte
De bomen die nu gekapt gaan worden zijn in 1980 geplant en hebben volgens de gemeente een redelijke conditie, maar moeten iedere twee jaar worden teruggesnoeid en hebben bovendien te weinig ondergrondse groeiruimte. Daar werd volgens de gemeente in het verleden nauwelijks op gelet, maar tegenwoordig wordt bij het planten van bomen dus ook gekeken of er voor de bomen voldoende duurzame groeiruimte is.

Communicatie
“Het project omvat naast de Zonnebloemstraat ook het vervangen van de slechte Sierkersen in de Primulastraat. In de communicatie hebben we zowel de bewoners van de Primulastraat, de Zonnebloemstraat en de direct aangrenzende woningen uit de zijstraten meegenomen. Ook het actieteam van de “Wijkaanpak Bloemenwijk Schijndel” en Woonmeij zijn geïnformeerd over de plannen”, aldus de gemeente in een toelichting .

Inloopavond
“In totaal zijn 64 woonadressen per brief aangeschreven en uitgenodigd voor een inloopavond op 20 juli jl. in het wijkcentrum. Tevens is in de brief aangegeven dat per mail een reactie gestuurd kon worden indien men niet aanwezig kon of wilde zijn bij de inloop, maar wel iets door wilde geven over het project.
De inloopavond is matig bezocht, maar de algemene indruk van degene die aanwezig waren was dat “het prima is wat de gemeente van plan is met de bomen”. Per mail hebben wij geen reacties ontvangen. Op basis hiervan verwachten we geen weerstand vanuit de bewoners voor uitvoering van de maatregelen”, zo meldt de gemeente in een toelichting op het plan om de bomen aan de Zonnebloemstraat te gaan kappen.


Foto: Jan van Oort