Iets meer kerkgangers toegestaan in drie kerken

MEIERIJSTAD - Indrie3 kerken in Meierijstad mogen bij komende diensten weer (iets) meer kerkgangers worden toegelaten.

In de H. Lambertuskerk in Veghel mogen maximaal 80 mensen worden toegelaten, in het H. Servatiuskerk in Erp 70 en in de H. Antonius Abt in Eerde mogen voortaan 37 kerkgangers worden toegelaten.

In alle andere kerken in Veghel blijft het aantal kerkganers maximaal 30 personen.

De Nederlandser bisschoppen hebben bepaald dat in grote kerken (meer dan 300 zitplaatsen) 10 procent van het aantal zitplaatsen gebruikt mag worden. En op basis van die uitspraak zijn bovenstaande aantallen dus nu toegestaan.