Huizen in Groene Long Kienehoef geen optie

Onderzoek geeft Coby van der Pas gelijk

SINT-OEDENRODE – Het is niet wenselijk en ook niet realistisch huizen te bouwen in de zogenoemde Groene Long in de wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Meierijstad in een brief aan de gemeenteraad. Met een krappe meerderheid van achttien tegen zestien stemmen nam diezelfde gemeenteraad in juni een motie aan om te onderzoeken of er bij het wijkcentrum in de Groene Long ook huizen gebouwd kunnen worden.

Afgedwongen

Dat gebeurde tot onvrede van wethouder Coby van der Pas. Ze heeft twee jaar met alle betrokkenen gesproken over de verbouw van het wijkcentrum (de multifunctionele accommodatie, MFA) en zij verzekerde de raad dat woningbouw geen optie was. Door middel van een motie dwong de raad toch een onderzoek af.

De uitkomst van het onderzoek is gelijk aan de voorspelling van Van der Pas. Er worden verschillende redenen genoemd waarom die huizen er niet moeten komen. Onder meer omdat het volgens de onderzoekers niet verstandig is te gaan bouwen in een gebied dat niet alleen de Groene Long heet, maar de longen zijn van de woonwijk.

Minder luchtvervuiling

Huizen naast of op het wijkgebouw zijn volgens de onderzoekers ook geen optie. “Groen in de stad verbetert het milieu. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Het zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, maakt waterberging mogelijk (en vermindert daarmee de kans op wateroverlast), dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes,” staat in het onderzoeksrapport.

Bouwen naast het wijkcentrum betekent meer parkeerplaatsen en ook minder groen. Daar komt nog bij dat een aantal organisaties heeft gevraagd om het wijkcentrum zo te verbouwen dat er beneden meer ruimte ontstaat en mensen niet meer de trap op hoeven. Het college vindt dat een goed idee, maar dat wordt lastig als er huizen worden gebouwd. Ook om die reden is dat niet wenselijk. Het betekent bovendien dat de uitbreidingsmogelijkheid van de scholen wordt beperkt.

Appartementen te duur
Appartementen op het wijkcentrum vindt het college ook geen goed idee. In de eerste plaats zijn omwonenden daarop tegen omdat ze dan tegen een groot bouwblok aankijken. Bovendien zou dat de verbouw van het wijkcentrum een stuk duurder maken.Volgens burgemeester en wethouders zijn er genoeg plekken in Sint-Oedenrode waar huizen gebouwd kunnen worden, daar hoeft de Groene Long niet voor opgeofferd te worden. Maar als de raad het per se wil, dan ziet woningcorporatie Woonmeij wel kans om huizen te bouwen aan de noordkant van het gebied. Voor het college hoeft dat niet.

MFA de Kienehoef