Huisvesting Scouting Rooi stap dichterbij

Scouting Rooi, Land van Kien en gemeente Meierijstad ondertekenen een intentieverklaring

SINT-OEDENRODE - Nadat in december 2022 bleek dat nieuwbouw voor huisvesting van Scouting Rooi fors duurder was dan begroot is er naar alternatieven gezocht. Vandaag maakt de gemeente Meierijstad bekend dat er wordt onderzocht of huisvesting op het Land van Kien mogelijk een oplossing biedt.
Scouting Rooi, Land van Kien en gemeente Meierijstad ondertekenen een intentieverklaring
Fotograaf: gemeente Meierijstad

Brabantse dwarsdeelschuur
Op het Land van Kien is nu een locatie in beeld voor huisvesting van Scouting Rooi. Het idee is om naast Hoeve Arbeidslust aan het Kinderbos een historische Brabantse dwarsdeelschuur te (her)bouwen. De plek biedt vanwege de ligging in het buitengebied veel mogelijkheden voor scoutingactiviteiten. Land van Kien wil de schuur daarnaast gebruiken voor de dagbesteding van Zorg Hoeve Arbeidslust. Uit een eerste verkenning blijkt dat vestiging van een dwarsdeelschuur op deze locatie kansrijk is.

Intentieverklaring
Scouting Rooi, Land van Kien en gemeente Meierijstad ondertekenden een intentieverklaring waarin is afgesproken om samen dit alternatief verder te onderzoeken en uit te werken. Wethouder Rik Compagne: “De beoogde nieuwe locatie voor het scoutinggebouw past goed in de omgeving van Land van Kien, waarbij het gebouw door de combinatie van functies maximaal wordt benut. Zowel de initiatiefnemers van Hoeve Arbeidslust als Scouting vinden elkaar en kunnen samen optrekken om de gewenste huisvesting te realiseren. Ik ben er trots op.

”Martijn Fliervoet (voorzitter Scouting Rooi): “Na aanvankelijke teleurstelling doordat het eerdere ontwerp te duur bleek zijn wij nu erg enthousiast over de locatie die nu in beeld is. Het is van meerwaarde dit samen te doen en met elkaar te zoeken naar optimalisatie in het gebruik van het toekomstige gebouw.”

Gemeente Meierijstad, Land van Kien en scouting Rooi organiseren binnenkort samen een informatiebijeenkomst waarin dit initiatief wordt toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. De uitnodiging hiervoor wordt later nog bekendgemaakt.