Honderdste sensor luchtkwaliteit op gemeentehuis

MEIERIJSTAD – De Stichting “Samen Meten Meierijstad” heeft de honderdste sensor waarmee luchtkwaliteit kan worden gemeten, geschonken aan wethouder Harry van Rooijen. De sensor komt op het gemeentehuis in Veghel.

“Samen Meten Meierijstad” roept inwoners op bij hun eigen huis fijnstofmetingen te doen. Zo komen harde cijfers op tafel over de luchtkwaliteit in Meierijstad. De animo daarvoor was al meteen groot. Nu kon zelfs de honderdste sensor geplaatst worden.

Daarnaast heeft een aantal organisaties waaronder de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de provincie, het RIVM, TNO en de GGD een meetnet opgezet. Dat meetnet levert met ongeveer 50 meetpunten verspreid over de regio gegevens op over de luchtkwaliteit. Later is het ook mogelijk de geluidsbelasting te meten.

Groot meetpunt in Zijtaart

In Meierijstad is anderhalve maand geleden vooralsnog één zo’n groot meetpunt geplaatst in de omgeving van Zijtaart. Op deze locatie is sprake van middelhoge belasting van fijn stof door veehouderijen; Daarom is dit een aantrekkelijk meetpunt voor de inventarisatie van de gemiddelde luchtkwaliteit in het gebied.


“Samen Meten Meierijstad” is een lokaal initiatief. De stichting ontwikkelt een netwerk van zelfgebouwde sensoren om de luchtkwaliteit te meten. De gemeente Meierijstad heeft het initiatief financieel ondersteund. Vrijwilligers meten de concentratie fijn stof en delen de resultaten via internet.

Wetenschappelijk onderzoek

Het initiatief wordt volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM-project ‘Samen Meten’ uitgevoerd, waardoor een betrouwbare werking en toepassing van de luchtmeetsensoren mogelijk is. In heel Nederland lopen inmiddels vergelijkbare meetprojecten waarbij burgers betrokken zijn. De hoeveelheid data die hiermee wordt verzameld, maakt het mogelijk dat het RIVM op grotere schaal wetenschappelijk onderzoek kan doen, zonder dat daarbij de kosten hoog oplopen.

LEES OOK: Hart wil dat inwoners luchtkwaliteit gaan meten

v.l.n.r Erik Roijackers en Piet van Schijndel van Samen Meten in Meierijstad en wethouder Harry van Rooijen.