Gemeente past bij om vlakke programmering Blauwe Kei te voorkomen

MEIERIJSTAD – Theater De Blauwe Kei in Veghel heeft zo weinig vet op de botten, dat er een vlakke programmering dreigt en ook de ondersteuning aan andere podia in de gemeente in het gedrang komt. Dit jaar krijgt het theater nog eens honderdduizend euro van de gemeente, die denkt dat daarmee de ergste problemen opgelost kunnen worden en De Blauwe Kei het ambitieniveau voor theaterprogrammering in Meierijstad kan waarmaken.

De gemeente en De Blauwe Kei hebben de balans opgemaakt. Het goede nieuws is dat de bouwkosten zijn meegevallen. Er is zelfs nog een ton over. Dat geld mag het theater gebruiken voor technische voorzieningen zodat de Blauwe Kei die in de toekomst niet meer hoeft in te huren.

Onvoorziene risico’s

De balans laat ook zien dat er de afgelopen periode risico’s zijn geweest die niet van tevoren konden worden ingeschat. Er is al enkele jaren achtereen een exploitatietekort waardoor de gemeente steeds geld moet bijpassen. Met nog een extra impuls van honderdduizend euro in 2020 denkt de gemeente dat het beter zal gaan.

Niet in eigendom

Eén van de belangrijkste tegenvallers is dat De Blauwe Kei het pand niet in eigendom heeft. Daardoor kan er nauwelijks geld terugverdiend worden. Het feit dat commerciële instellingen zoveel belangstelling hebben voor de middenzaal betekent dat er weinig tot geen ruimte meer is voor lokale amateurgezelschappen en het onderwijs. De verhuur voor commerciële activiteiten gaat via CHV Noordkade, de verhuur aan maatschappelijke organisaties gaat via De Blauwe Kei zelf. Omdat er zo weinig ruimte is moeten die maatschappelijke organisaties commerciële tarieven betalen en dat kunnen ze meestal niet.

Dit alles betekent dat De Blauwe Kei als organisatie weinig weerstand heeft, zoals de gemeente het formuleert. Dat heeft weer tot gevolg dat het theater niet kan meedoen aan nieuwe vormen van theaterprogrammering en niet kan meedoen aan festivals. Evenmin kan De Blauwe Kei andere podia in Meierijstad ondersteunen of faciliteren in het programma.

Vlakke programmering

“Zonder budgettair ‘vangnet’ betekent dat in de praktijk dat je in de middenzaal feitelijk risicoloos geprogrammeerd gaat worden (wat eigenlijk niet bestaat, risico’s loop je altijd omdat je ver vooruit boekt) en daarmee een relatief vlakke en niet onderscheidende programmering zult gaan zien”, aldus de gemeente.

Er dreigt zelfs kaalslag in de andere accommodaties in Meierijstad. Daarover zegt de gemeente: “Innovaties als programmeren in t Spectrum, clubzaalprogrammering (stand up comedy/ muziek) in de Podiumzaal, klein klassiek in de Walsmalerij, een mini-countrymuziek festival in de kleine zalen, een sociaal theaterproject zijn nu de voorbeelden uit seizoen 2019-2020 die in de toekomst om financiële redenen mogelijk niet meer plaats kunnen vinden”.