Gemeente op zoek naar niet ontplofte munitie De Steeg Schijndel

SCHIJNDEL - Zoals eerder al aangekondigd zal De Steeg, de verbindingsweg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinther, binnenkort grondig worden gerenoveerd/gereconstrueerd.
De Steeg
Fotograaf: Google Maps

Dat gaat ongetwijfeld voor de nodige verkeersoverlast zorgen en het verkeer op deze binnenweg moet daar eigenlijk vanaf nu al rekening mee houden want vooruitlopend op de werkzaamheden wordt op dit moment onderzoek in de bermen gedaan naar niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De weg blijft hierbij open en een actiewagen begeleidt de werkzaamheden, maar dat zal zeker al de nodige hinder kunnen opleveren. De reconstructie van De Steeg wordt door Enexis en Brabant Water aangegrepen om een deel van hun leidingen aan de kant van de even nummers vernieuwen. Firma Timmermans Infra gaat dit werk uitvoeren en start daarmee op 1 juli.
Dit betekent dat er afsluitingen gepland staan:

* Van 01-07 tot 22-07: afsluiting van de weg vanaf de Bogaard tot aan het viaduct voor doorgaand verkeer; bestemmingsverkeer blijft wel mogelijk.
* van 13-08 tot eind oktober: de weg gaat vanaf de rotonde Structuurweg tot aan het viaduct dicht voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer blijft beperkt, in overleg, mogelijk.

Informatiemiddag
Op woensdag 26 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur is er een informatiemiddag om aan omwonenden en andere geïnteresseerden de planning van de reconstructie toe te lichten. Dit doet de gemeente samen met vertegenwoordigers van de aannemer.
De informatiemikddag vindt plaats in De Schaapskooi aan de Martemanshurk 12 in Schijndel