Gemeente Meierijstad wil starters op de woningmarkt helpen met lening

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft voorgesteld om starters een lening aan te bieden, wanneer zij een eerste huis willen kopen. Dat is te vinden in de woonzorgvisie 2024 ‘Thuis in vitale dorpen en wijken’.

Om starters een handje te helpen op de woningmarkt, wil de gemeente startersleningen mogelijk maken. Deze starterslening is een aanvullende lening boven op de hypotheek die men afsluit. Zo hebben starters iets meer bestedingsruimte, wat het verschil kan maken om een eigen woning te kunnen kopen.

De gemeente heeft geconstateerd dat er krapte is op de woningmarkt en dat de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. Daarnaast ziet het een stijging in het aantal ouderen binnen de gemeente, terwijl het aantal jongeren juist daalt. Met het aanbieden van de startersleningen wil de gemeente deze groep jongeren helpen om binnen de gemeentegrenzen te kunnen blijven wonen.