Gemeente Meierijstad financieel gezond

MEIERIJSTAD – Elke gemeente maakt een jaarrekening. Daarin staat waar het geld het afgelopen jaar aan uitgegeven is. Ook laat de jaarrekening zien of de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans zijn. Eind 2020 had de gemeente Meierijstad een positief resultaat van 9,4 miljoen euro.

De gemeente is dus financieel gezond en dat wil ze graag blijven. Het bedrag van 9,4 miljoen euro is een ‘spaarpotje’ om financiële risico’s in de toekomst op te vangen. “Ondanks deze financiële buffer, kunnen we ons niet rijk rekenen,” aldus wethouder Jan Goijaarts. “De financiële effecten van de coronacrisis en het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, brengen onzekerheid met zich mee.”

LEES OOK: Gemeenteraad blijft op de kleintjes letten