Gemeente is sociale werkgever

De gemeente Meierijstad is een sociale werkgever. Dat blijkt uit het feit dat de gemeente de hoogste trede op de zogenoemde 'pso-ladder' heeft bereikt. Deze prestatieladder socialer ondernemen geeft aan hoe sociaal en duurzaam een organisatie is. De pso-ladder is een keurmerk van TNO dat objectief meet of en hoe een organisatie sociaal onderneemt.

Positie vasthouden

De gemeente Meierijstad staat sinds 2018 op de derde en hoogste trede van de pso-ladder. Elke twee jaar wordt door een onafhankelijke organisatie opnieuw vastgesteld waar een organisatie staat. De gemeente Meierijstad wist haar hoge positie te behouden. Daar is wethouder Menno Roozendaal trots op. “We vinden het belangrijk om verder te bouwen aan een inclusieve gemeente. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben en bij wie we zijn. Ook als werkgever”.

Voorloper

Slechts 10% van de deelnemende organisaties bereikt trede 3 van de pso-ladder. De gemeente Meierijstad is dus een van de voorlopers in sociaal ondernemen. Dat gaat verder dan zorgen dat personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie volwaardig mee kunnen werken in de eigen organisatie. Ook een socialer inkoopbeleid hoort daarbij. Dit betekent onder meer dat de gemeente ook kijkt of leveranciers werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking of een kwestbare positie op de arbeidmarkt.