Gemeente en bedrijven werken samen aan duurzame bedrijventerreinen

VEGHEL – Op woensdag 1 maart ondertekenden de gemeente Meierijstad, de Provincie Noord-Brabant en Platform Ondernemend Meierijstad (POM) het plan van aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen”. In dit plan staat hoe de drie partijen samenwerken om de Veghelse bedrijventerrein te verduurzamen. Dat gaan ze onder meer doen een lokaal collectief energienet aan te leggen. Dit energienet wordt gevoed met groene energie. Daarmee moet een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Het plan past bij de ambitie van de gemeente Meierijstad om koploper te willen zijn in duurzaam fossielvrij ondernemen. De gemeente en het bedrijfsleven gaan daar samen werken van maken. Hoe ze dat willen doen staat in de propositie “Fossielvrij Meierijstad”. Dit stuk werd woensdag 1 maart overhandigd aan gedeputeerde Ronnes (Wonen en Ruimte) van provincie Noord-Brabant. In dit stuk vragen de gemeente en het bedrijfsleven aan de provincie om mee te helpen om de Veghelse bedrijventerreinen duurzaam te maken. Herman Molenaar van POM zegt daarover: ”De energietransitie is belangrijk en urgent. Hierin moeten we samen optrekken. De reis naar duurzaam ondernemerschap kan geen solotocht meer zijn. Ik ben heel blij met deze doelgerichte samenwerking tussen mooie Brabantse bedrijven en overheden. De eerste stap op weg naar een fossielvrij Meierijstad is het realiseren van een lokaal collectief energienet.”

Investeringen
Het verduurzamen van de bedrijventerreinen begint bij De Dubbelen. De gemeente investeert € 250.000 euro in dit project. De provincie legt hetzelfde bedrag in. Ook de Rabobank en het bedrijfsleven investeren samen € 250.000. Gedeputeerde Ronnes: “De ondertekening van het plan van aanpak laat zien dat provincie, gemeente en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder een verduurzamings- en vergroeningsaanpak op de Veghelse bedrijventerreinen. Het plan draagt ook meteen bij aan de fossielvrije ambities van gemeente Meierijstad. Bijvoorbeeld met de verkenning en ontwikkeling van een lokaal collectief energienet. Bovendien wordt in die ambities ook de stikstofreductie meegenomen. Ik ben onder de indruk van de intensieve samenwerking die hier bestaat om samen bij te dragen aan een duurzamere industrie.”

Grote winst
Het plan van aanpak is onderdeel van de provinciale “’rote Oogst’-aanpak, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Daar is dus een grote winst te halen


Gedeputeerde Ronnes (Provincie Noord-Brabant), Herman Molenaar (POM) en wethouder Goijaarts bij de ondertekening van het plan van aanpak 'Grote Oogst'.