Gemeente dreigt in rode cijfers te komen

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad is al druk bezig met de begroting van volgend jaar. Het lijkt er op dat op die begroting niet sluitend wordt.. Momenteel is er een tekort van 2,5 miljoen. Dat blijkt uit een brief aan die Bugemeesters en wethouders aan de gemeenteraad stuurde.

Oplopend tekort

Het huidige tekort is maar 1% van de totale begroting. Toch is de kans reëel dat het tekort verder oploopt. De gemeente loopt namelijk door de coronacrisis inkomsten mis. Geschat wordt dat er een ton minder geld binnenkomt, doordat de pachtsommen voor de veertien kermissen wegvallen. De toeristenbelasting op Paaspop levert zo'n 15 mille op. Ook die valt weg. Geen enorme geldbedragen op de begroting, maar ze dragen wel bij aan de tekorten.

Meer kosten

Begrotingen gaan natuurlijk niet over inkomsten, maar nadrukkelijk ook over uitgaven. En juist daar wringt de schoen. Meierijstad verwacht meer uitgaven, onder meer doordat er extra geld naar thuishulp gaat. Toch wil het college eind dit jaar een sluitende begroting voor 2021 presenteren. Tegelijkertijd wil de gemeente blijven investeren in onder meer duuzaamheid en openbare gebieden.

Onduidelijkheid

Onduidelijk is extra financiële tegenvallers invloed gaan hebben op de begroting voor 2021. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog onduidelijk, net als de bijdrage die Meierijstad iin 2021 van de Rijksoverheid krijgt. De brief van het college aan de gemeenteraad lijkt dan ook vooral bedoeld om duidelijk te maken dat b&w de voorkeur geeft aan investeren in plaats van bezuinigen.