Extra meetpunt luchtkwaliteit in regio Veghel-Oss-Den Bosch

VEGHEL – In de driehoek Veghel-Oss-Den Bosch komt een extra meetpunt voor de luchtkwaliteit. Dat heeft het provinciebestuur bekend gemaakt. De provincie gaat één miljoen euro investeren in drie meetpunten: één vaste en twee mobiele.

Het nieuwe vaste meetpunt komt in de driehoek Veghel-Oss-Den Bosch omdat er in Noodoost-Brabant nog geen vast meetpunt is. Met de drie extra meetpunten komt het totale aantal in Brabant op acht. Samen zijn zij onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Waar het meetpunt precies komt staat nog niet vast. Dat wordt bepaald door het RIVM en de gementen in Noordoost-Brabant. Vast staat wel dat het ergens in het buitengebied komt.

Corona
De roep om meetpunten is luider geworden door het grote aantal coronaslachtoffers in Noordoost-Brabant in het algemeen en Meierijstad in het bijzonder. Regelmatig is de vraag gesteld onderzoek te doen naar het verband tussen luchtkwaliteit en het aantal slachtoffers van Q-koorts en corona. Beide aantallen zijn het grootst in het oosten van Brabant.

In Provinciale Staten heeft vooral GroenLinks zich daar sterk voor gemaakt. In Meierijstad heeft de politieke partij Hart een lans gebroken voor kleine meetpunten bij mensen thuis.

Vorig jaar nam de gemeenteraad van Meierijstad op initief van D66 al een motie aan waarop werd aangedrongen op een onderzoek naar het verband tussen lucht kwaliteit en ziektes.

LEES OOK: Onderzoek verband corona en luchtkwaliteit voor Meierijstad topprioriteit


LEES OOK: Hart wil dat mensen zelf luchtkwaliteit gaan meten