Eenzaamheid komt relatief weinig voor in Meierijstad

Fotograaf: Pure virtual via unsplash

MEIERIJSTAD – Eenzaamheid komt in Meierijstad minder vaak voor dan in andere gemeente. Dat blijkt uit een gemeentelijk Rekenkameronderzoek naar de bestrijding van eenzaamheid in de Meierijstad. Het onderzoek is gedaan om te achterhalen waar en bij wie eenzaamheid voorkomt en of de gemeentelijke aanpak om eenzaamheid tegen te gaan ook goed werkt.

Voor het onderzoek is onder meer met bestuurders, organisaties en bewoners gesproken. Opvallend is dat in Meierijstad eenzaamheid minder lijkt voor te komen dan het landelijke gemiddelde. Het lijkt erop dat de eerder ingezette Coalitie tegen Eenzaamheid dus vruchten afwerpt. In het onderzoeksrapport met de titel ‘De staat van eenzaamheid’ wordt wel de kanttekening gemaakt dat nog niet duidelijk is welke effecten corona heeft gehad op eenzaamheid onder inwoners. Juist inwoners geven aan dat ze denken dat door corona de eenzaamheid in Meierijstad is toegenomen.

Veel aandacht
De onderzoekers concluderen dat er in Meierijstad veel aandacht is voor eenzaamheid en dat er veel verschillende en laagdrempelige activiteiten zijn. Toch zijn met name in Veghel-West, Mariaheide Schijndel-West en Schijndel-Oost veel mensen eenzaam.

Meetbare doelen
In het rapport ‘De staat van eenzamheid’staat dat de gemeente veel doet om eenzaamheid tegen te gaan. Maar er zijn ook zaken die nog beter kunnen. Zo heeft de gemeente nog onvoldoende zicht welke maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan goed werken. Het voorstel is dat de gemeente concrete doelen moet stellen, zodat de gemeenteraad het eenzaamheidbeleid goed kan evalueren. Daarvoor is het advies om meetbare doelen vast te stellen, het beleid goed te evalueren en om elk jaar aan de gemeenteraad te rapporteren hoe het met het beleid staat. Op 23 juni wordt het rapport behandeld in de raadsvergadering.