Coalitie tegen eenzaamheid

MEIERIJSTAD - Gemeente Meierijstad heeft sinds 2018 een lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid. Dat is een netwerksamenwerking van ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, GGD, Seniorenraad, KBO, Join Us, Pieter Brueghelhuis, gemeente Meierijstad, Brabantzorg en Buurtzorg.

Zij werken aan de aanpak van eenzaamheid door lokaal aandacht te vragen voor het

tegengaan van eenzaamheid, door gezamenlijk activiteiten te organiseren voor inwoners uit Meierijstad, door ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren over de activiteiten die de partijen als eigen organisatie organiseren.

Nieuw plan gebaseerd op vijf pijlers

De coalitie heeft onlangs een nieuw plan opgesteld, waarin is opgenomen dat deze partijen zich in de komende jaren nog meer gaan inspannen om de eenzame inwoner te bereiken. En zich daarbij gaan focussen op alle doelgroepen, want eenzaamheid is er niet alleen bij jongeren en ouderen. Ook wil de coalitie zich richten tot het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven kunnen mooie nieuwe initiatieven worden opgezet en kan de inwoner makkelijker worden bereikt.

Wethouder Compagne, met eenzaamheid in zijn portefeuille, heeft vijf pijlers ondertekend, als extra stimulans. De vijf pijlers laten zien hoe je een zo sterk mogelijk lokale aanpak vormt om de kwetsbare eenzame inwoner te bereiken: bestuurlijk commitment, creëer een sterk netwerk, betrek mensen/ eenzamen zelf, werk aan duurzaam aanpakken, monitoring en evaluatie.

Compagne is blij met de coalitie: ‘Het is van toegevoegde waarde om eenzaamheid gezamenlijk te bestrijden. Het is belangrijk dat partijen elkaar opzoeken, dat kun je als organisatie niet alleen, je hebt elkaar nodig. Hoe meer verbindingen worden gelegd, hoe beter. Maar belangrijker is misschien nog wel dat inwoners zelf ook omzien naar elkaar door even langs te gaan bij hun eigen buurman, vriend of familielid om een hart onder de riem te steken.’