Duurzame samenwerking tussen bedrijven en Elde College

SCHIJNDEL – De diploma’s liggen klaar voor de geslaagden van het VMBO/PRO van het Elde College in Schijndel. De studenten kunnen alle kanten op voor vervolgonderwijs. Het aanbod van MBO opleidingen is gigantisch. En de arbeidsmarkt staat om hen te trappelen straks. Decaan Martine Vos en vakdocent en techniekpromotor van Sterk Techniekonderwijs Gieke van Sambeek zijn trots op het Elde en hun leerlingen. “We hebben het hier over kinderen die niet kiezen voor láger beroepsonderwijs, maar voor praktisch gericht onderwijs. Ze worden hier alles, behalve ongelukkig, zoals ook de slogan luidt van Meierijstad On Stage.”
Belangrijk voor ’t Elde is de samenwerking met bedrijven en beroepsbeoefenaars. “We hebben voor stages een redelijk grote vijver om in te vissen. Maar sinds dit voorjaar kennen we ook de ‘Vrienden van het Elde’. En die nieuwe organisatie is voor meer dingen goed dan alleen voor het leveren van stageplekken. Hier gaat het vooral om de contacten, contact met vakdocenten én het invullen van lessen, ook op locatie. Gieke: “Op die manier kunnen we leerlingen kennis laten maken met allerlei richtingen en ze helpen bij de vraag, ‘wie ben ik nou’, en wat wil ik.”

Vrienden van het Elde
Op woensdag 16 maart was de eerste bijeenkomst van ‘Vrienden van het Elde’. Een dertigtal bedrijven uit Schijndel en omgeving kwam op bezoek. Samen met deze bedrijven gaat de school een duurzame samenwerking en ‘vriendschap’ aan om VMBO/PRO leerlingen nog beter naar hun toekomst te begeleiden.
Daarbij gaat het om de vraag: welke praktische oplossingen kunnen ze samen vinden om het onderwijs aan te laten sluiten op werk in de regio? De sectoren PIE (produceren, installeren en energie), BWI (bouwen, wonen en interieur), Groen en Zorg en Welzijn proberen daar een oplossing voor te vinden.
Een van die oplossingen noemde Gieke al: “Aanbieden van een stageplek voor de leerlingen is bekend. Nieuw is dus dat bedrijven open staan voor het geven van gastlessen, bijdragen aan LOB-activiteiten, het verzorgen van excursies en bedrijfsbezoeken en/of het verstrekken van materialen. Op die manier kunnen we ideeën uit het bedrijfsleven inpassen in ons onderwijs.”

Ouders
In de toekomst is werkplekleren en co-creatie ook een mogelijkheid. Leerlingen doen hierdoor bij verschillende bedrijven ervaring op in de praktijk. Ouders bij het proces te betrekken is belangrijk. Martine: “Wat krijgen kinderen van thuis mee? Ouders spelen een belangrijke rol in de beslissing die een kind neemt over de schoolkeuze. Door ouders erbij te betrekken, kunnen zij en hun kind samen zoveel mogelijk kennis vergaren om een goede keuze te maken.”
“Daarbij houden we de drempel zo laag mogelijk”, vult Gieke aan. Dat doen we middels proefdraaien, Doe Dagen, beroepenmarkt, scholenmarkt, Meierijstad On Stage, driehoeksgesprekken (leerling, ouder en coach) en individuele gesprekken. Ook maken we duidelijk dat de keuze die ze nu maken, niet voor eeuwig hoeft te zijn. Hoe vaak veranderen mensen niet van werk, omdat ze met opgedane ervaring meer keuze hebben en beter weten wat ze willen.”

Investeren
Met ‘Vrienden van het Elde’ krijgen bedrijven ook de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het onderwijs dat door het Elde College wordt verzorgd. Samen wordt gewerkt aan een duurzamere toekomst voor de leerlingen en de regio. “Al met al draait het om leerlingen helpen een doordachte keuze te laten maken voor hun vervolgopleiding. Dat ze heel welkom zijn, weten ze wel. De markt staat te springen om vaklieden. En onze leerlingen blijven meestal werken in eigen regio. Die gaan niet naar de andere kant van het land. Daarom is het de moeite waard om in hen te investeren”, weet Martine.

Op 23 juli begint de vakantie. In september is de tweede bijeenkomst met ‘Vrienden van het Elde’. Tijdens die bijeenkomst gaan het Elde College en de Vrienden van het Elde plannen maken voor het nieuwe schooljaar en de verdere toekomst.

Foto: “Ze worden hier alles, behalve ongelukkig, is de slogan van Meierijstad On Stage.