Kleine kernen willen dolgraag bouwen

MEIERIJSTAD- 93% van de kleine kernen in de provincie wil dolgraag dat er woningen komen in hun dorpen. Dat geldt ook voor Boerdonk, Eerde, Keldonk, Zijtaart, Wijbosch, Boskant, Nijnsel en Olland. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

Onderzoek door dorpsraad
De vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant heeft 143 leden. Maar liefst 102 leden deden mee aan deze enquête. De overgrote meerderheid wil dus woningbouw in hun kern. Dat is geen verrassing, want uit de vragenlijst blijkt ook dat 90% van de dorpsraden zelf al onderzoek heeft gedaan naar bouwen in hun eigen kern.

Vraaggestuurd bouwen
De behoefte aan nieuwbouw in de kleine kernen is groot. Maar de dorpsraden zijn ook eensgezind over de aanpak. 96% van de dorpsraden vindt dat er meer vraaggestuurd gebouwd moet worden. Eenvoudig samengevat betekent dat er beter geluisterd moet worden naar het soort woningen waar behoefte aan is. In veel kleine kernen gaat het dan om starterswoningen en levensloop bestendige woningen.

Leefbaarheid waarborgen
De resultaten van de enquête heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant gepresenteerd in een speciaal online magazine. Dit magazine werd afgelopen maandag aangeboden aan de gedeputeerde van Wonen en Ruimte Erik Ronnes.

Hij erkent dat er vraag is naar veel verschillende soorten woningen. Wat hem betreft wordt de focus gelegd op flexibele woningen, die gemakkelijk aan verschillende woonwensen aan te passen zijn. Daarnaast pleit hij ervoor om leegstand van bijvoorbeeld kerken en gemeenschapshuizen aan te pakken, zodat op die manier de leefbaarheid van kleine kernen gewaarborgd blijft.