Dorpsraad Olland verwijt gemeente gebrek aan overleg over zonneparken

MEIERIJSTAD – Ad van der Heijden, voorzitter van de dorpsraad Olland heeft woensdag harde kritiek geuit aan het adres van de gemeente.

Olland is het dorp waar vele hectares zonnepanelen zijn gepland. Volgens de dorpsraad informeert de gemeente de inwoners daarover niet of nauwelijks. “Dat laat u aan de initiatiefnemers over maar die hebben alleen een economisch belang, die zijn niet bezig met het welzijn van de mensen in Olland,” aldus Van der Heijden.

Brief

Hij maakte gebruik van de gelegenheid om zijn zegje te doen tijdens een vergadering van gemeenteraadsleden. Langs de Schootsedijk in Olland zijn meerdere zonneparken gepland. De dorpsraad schreef daar in september al een brief over aan de gemeente waarin de zorgen over zoveel zonnepanelen werden uitgesproken. Die brief is breed uitgemeten in de media in Meierijstad. Desondanks moest wethouder Jan Goijaarts bekennen dat hij de brief niet kende.

LEES OOK: Dorpsraad Olland vreest 30 hectare zonnepalen

Onevenredig getroffen

Dat raakte precies aan de kern van wat Van der Heijden bedoelde. “Olland wordt onevenredig getroffen. De initiatiefnemers informeren alleen de mensen in een straal van 250 meter. Dat zijn er maar een paar. De rest van het dorp weet van niks, terwijl iedereen er dagelijks mee te maken krijgt. Gemeente ga de bühne op, luister naar wat er leeft. Wij willen graag antwoorden,” aldus Van der Heijden.

Zo wil de dorpsraad weten waarom er in het gebied waar zonnepanelen zijn gepland jarenlang niks kon omdat het een belangrijk weidevogelgebied zou zijn.

Boeren

De voorzitter wees op een ander aspect. In Meierijstad zijn geen Nature 2000-gebieden. Dat betekent dat boeren nog mest kunnen uitrijden. “Realiseert u zich wel wat het voor die boeren betekent als kostbare en schaarse landbouwgrond wordt volgebouwd met zonneparken,” aldus Van der Heijden. “Worden die boeren dan gecompenseerd?”

Er ontstond nog een discussie over de vraag waarom de dorpsraad niet al in februari aan de bel heeft getrokken toen de gemeenteraad het plan voor alternatieve energiewinning vaststelde en duidelijk werd dat er in de gemeente zonne- en windmolenparken zouden komen. Volgens Van der Heijden was toen nog niet voor iedereen duidelijk wat dat gaat betekenen. Pas toen bleek dat de meeste zonnepanelen aan de Schootsedijk in Olland zijn gepland drong het tot de mensen door.

Rem op zonneparken

Van der Heijden wees ook op het feit dat Provinciale Staten een rem op zonneparken op landbouwgrond hebben gezet. In plaats daarvan moeten eerst de daken van grote gebouwen worden volgelegd. Volgens wethouder Goijaarts zijn er in Meierijstad sowieso niet voldoende grote gebouwen waar zoveel zonnepanelen op gelegd kunnen worden dat de gemeente aan de opdracht kan voldoen om energieneutraal te worden.

Over de gesprekken met de inwoners van Olland en alle andere inwoners van Meierijstad zei Goijaarts dat de plannen nog niet zijn goedgekeurd en dat er echt nog wel met mensen overlegd gaat worden.

“Wij snappen dat alternatieve energie nodig is,” aldus Van der Heijden, “maar het tempo waarin het nu gaat is verontrustend.”

LEES OOK: Provinciale Staten zet rem op zonneparken