Doffe ellende voor bouwproject Bernardshoeve in Veghels Buiten

VEGHEL - Wat moet er gebeuren met de 20 woningen in het bouwproject Bernardshoeve in Veghels Buiten nadat de aannemer van dit project, Trivado uit Deurne, medio december vorig jaar failliet is gegaan.


In een paginagroot artikel gaat het Brabants Dagblad vandaag in op deze vraag en wordt duidelijk dat de (toekomstige) bewoners de dupe lijkten te worden van de strijd tussen de inmiddels failliet verklaarde aannemer en de gemeente Meierijstad.
Het project Bernardshoeve bestaat uit tweekappers, driekappers en vierkappers, gelegen rond een groot erf.


De woningen lijken een beetje op boerenschuren. Het project had eigenlijk tegen het eind van 2019 al opgeleverd moeten worden, maar in de loop van 2019 werd tijdens een inspectie door ambtenaren van de gemeente Meierijstad duidelijk dat er forse afwijkingen waren van het bestemmingsplan. Het ging daarbij om zaken als een aanbouw of een carport, of om het gebruik van andere materialen dan was opgenomen in het bestemmingsplan.

Veranderingen die door de aannemer waren verkocht aan de kopers. Volgens de aannemer is het zeker niet ongebruikelijk dat dit soort zaken plaatsvinden, ook al omdat het vaak gaat om vergunningsvrije aanpassingen. “En ook gebeurt het vaak dat in dit soort zaken achteraf alsnog een vergunning wordt verleend, maar de gemeente Meierijstad is erg streng op dit gebied”, zegt de aannemer tegen de krant. “Voor Veghels Buiten ligt er een boekwerk van wel 74 pagina’s”.

Bouwstop


De gemeente heeft in 2019 een bouwstop opgelegd voor enkele woningen en Trivado is tegen dat besluit in beroep gegaan. Eind vorig jaar kreeg het Deurnese bedrijf uiteindelijk gelijk van de rechter en werd de bouwstop tegen twee woningen opgeheven, maar het leed was toen inmiddels al geschied, want medio december 2020 ging Trivado failliet en bleven de bewoners zitten met de gebakken peren.

Sommigen wonen er al, maar weten niet of alsnog een deel van hun nieuwe woning moet worden afgebroken. Anderen wonen in een tijdelijke huisvesting zoals een bouwkeet of een caravan en weer anderen zitten met dubbele woonlasten. En omdat de belangen van de verschillende (toekomstige) bewoners heel verschillend zijn is het ook moeilijk om gezamenlijk op te treden.

Garantiefonds


De kopers hopen dat het garantiefonds Woonborg, waarbij Trivado was aangesloten, alsnog zal zorgen voor een oplossing. De gemeente noemt in het Brabants Dagblad de gang van zaken betreurenswaardig. “We spreken op korte termijn met de projectontwikkelaar die deze aannemer in de hand heeft genomen over een vervolg en afhankelijk daarvan worden de kopers geïnformeerd”, aldus de gemeente.