DigiTaalhuis Meierijstad zoekt vrijwilligers

MEIERIJSTAD - Het DigiTaalhuis in Medierijstad is op zoek naar meer vrijwilligers.

Om laaggeletterdheid terug te dringen, startte het DigiTaalhuis in Meierijstad in 2010 met lessen en projecten in de bibliotheek in samenwerking met gemeente, bibliotheek, ONS welzijn en De Leijgraaf.

In de bibliotheek wordt iedereen die beter wil leren schrijven, lezen, rekenen, op de computer werken of beter Nederlands wil leren praten, geholpen door taalvrijwilligers. Vrijwilligers gaan soms ook 1 op 1 aan de slag met taalvragen. Iedereen die hulp nodig heeft is welkom. Soms zijn de taalvrijwilligers, de enigen met wie Nederlands gesproken wordt.

Anderstalig

De vrijwilligers zijn actief bij mensen met een anderstalige achtergrond, maar ook voor mensen die hier geboren en getogen zijn en om wat voor reden dan ook niet goed kunnen lezen en/of schrijven of, zeker in deze tijd, willen omgaan met de computer. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar in Meierijstad. Zo zijn vrijwilligers actief in het Taalcafé, bij de Lees- en Schrijfkringen, als taalmaatjes en als ondersteuning van de docenten . Daarnaast helpen vrijwilligers ook thuis kinderen met leren, spelen en taal aan de slag gaan. Al deze vrijwilligers worden ingezet en ondersteund door ONS welzijn en Welzijn de Meierij.

Spelen

Nu is Ons Welzijn op zoek naar vrijwilligers die thuis met kinderen willen leren en spelen. Daarnaast wordt eenmaal per week in de bibliotheek bijles gegeven aan basisschoolkinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij taal en rekenen, waarvoor vrijwilligers met onderwijservaring worden gezocht. Kinderen brengen zelf hun werkjes mee vanuit school en worden in een klein groepje geholpen door een vrijwilliger. Verder zijn ook taalmaatjes, die 1 op 1 met mensen, aan de slag gaan van harte welkom.

En tenslotte zoekt Ons Welzijn een vrijwilliger die iemand kan helpen met rekenen en de taal die daarbij komt kijken.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met ONS welzijn, Mieke Volk-Pepers, 06-14342435 of mieke.pepers@ons-welzijn.nl. Zie ook: https://www.nobb.nl/leren/DigiTaalhuis/Dig-taalhuisMeierijstad.html