D66: scholenfusie moet leiden tot sterker mbo

MEIERIJSTAD – D66 wil dat de gemeente Meierijstad zich wat nadrukkelijker bemoeit met de fusie van scholenorganisaties ROC de Leijgraaf en het Koning Willem I College in Den Bosch.

Beide schoolbesturen besloten onlangs een fusie te onderzoeken. D66 dient op 29 april tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in waarin de gemeente Meierijstad wordt opgeroepen de vinger aan de pols te houden.

De Leijgraaf heeft een vestiging in Veghel waar veel leerlingen uit de regio naar toe gaan. D66 breekt vooral een lans voor het behoud van het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is volgens de democraten van groot belang voor de bedrijven en instellingen in Meierijstad die gekwalificeerde vakmensen zoeken.

Meer werkgelegenheid

Een goede mbo-opleiding binnen de gemeentegrenzen zorgt er volgens D66 voor dat bedrijven zich eerder in Meierijstad vestigen en meer werkgelegenheid zorgt er volgens de partij voor dat mensen ook graag in de omgeving willen wonen.

Het is volgens D66 niet duidelijk wat de fusie betekent voor het onderwijsaanbod in Meierijstad. De fusie mag volgens de partij in ieder geval niet ten koste gaan van dat aanbod maar moet leiden tot versterking van het mbo-onderwijs.

LEES OOK: De Leijgraaf en KW1C gaan verder met onderzoek naar fusie