Circular Food Center vestigt zich op Noordkade

VEGHEL - Het Circular Food Center (CFC) dat enkele weken geleden bekend maakte zich te zullen gaan vestigen in Meierijstad, komt terecht op de Noordkade. HET CFC is een Europees kennis- en ontmoetingsproject op het gebied van het tegen gaan van voedselverspilling.

In Veghel zat al de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en deze stichting wil, samen met de gemeente Meierijstad, de provincie Noord-Brabant en het Rijk en met een groot aantal zakelijke stake-holders ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor het tegen gaan van verspilling.

De concrete doelstelling is om jaarlijks 1 miljard kilo voedselverspilling tegen te gaan.

Nederland moet wereldwijd HET voorbeeld worden op dit gebied.

Ondernemers en onderzoekers moeten, samen met studenten, projecten gaan opzetten om de voedselketen verspillingsvrij te maken.

Als voorbeeld noemt het CFC een Fieldlab Co-producten voor een circulaire en gezonde dierlijke eiwitketen. Waardevolle reststromen, zoals keukenafval uit de horeca, worden nu nog vaak verbrand, gecomposteerd of omgezet in biogas. Terwijl we ze nuttig kunnen hergebruiken, door ze te verwerken tot voer voor dieren. Het cluster wil mogelijkheden rondom reststroomgebruik voor veevoer aantonen binnen de huidige wetgeving, die momenteel wegens marktbeperkingen nog niet benut worden.