Boerdonk en Keldonk: 'Omnipark Erp heeft geen meerwaarde voor ons'

BOERDONK/KELDONK – Het Omnipark in Erp heeft geen meerwaarde voor de inwoners van Boerdonk en Keldonk. De sportvoorzieningen die daar komen hebben beide dorpen ook.

Dat is de kern van een brief die de dorpsraden en de voetbalclubs in Boerdonk en Keldonk aan de gemeente hebben geschreven. Ze reageren daarmee op het plan voor het Omnipark in Erp. De organisaties maken zich zorgen over dat park, dat op 1 april opnieuw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering staat.

Kostbaar project

Het Omnipark is één van de meest kostbare projecten in de gemeente, zo’n twintig miljoen euro. Een aantal jaren geleden kreeg Waterschap Aa en Maas opdracht te voorkomen dat Den Bosch bij extreem hoge waterstand onder water zou lopen. Dat leidde tot een plan voor een ecologische verbindingszone met een waterbuffer tussen de provinciehoofdstad en Helmond.

Dat was het moment dat verenigingen in Erp hun kans roken. De voetbalclub, de korfbalclub, de tennisclub en gemeenschapshuis Ter Aa waren toe aan nieuwe gebouwen en terreinen en sloegen samen met het waterschap de handen ineen. De buffer kon wel in Erp komen, dan kon er meteen een nieuw sportcomplex worden aangelegd.

Een aantal maanden geleden bleek dat de ontwikkeling minder voortvarend ging dan de gemeente dacht. Het plan werd twee jaar vertraagd. Nu komen daar de bedenkingen vanuit Keldonk en Boerdonk nog eens overheen.

Samenwerking

RKVV Keldonk en RKSV Boerdonk hebben zes jaar geleden met voetbalclub RKVV Erp gesproken over samenwerking op een nieuw sportpark aan de Keldonkse/Boerdonkse kant van Erp. Dat is afgeketst, waarna de jeugdafdelingen van de clubs in Boerdonk en Keldonk zijn gaan samenwerken.

Die samenwerking wordt in de toekomst mogelijk verder uitgebreid en dan is het volgens de briefschrijvers maar de vraag of die verenigingen zich bij het Omnipark zullen aansluiten. Dat geldt ook voor andere verenigingen. Volgens de dorpsraden van Boerdonk en Keldonk is het voor de sociale cohesie van belang dat ze actief blijven in hun eigen dorp.

Kansen

De organisaties in Boerdonk en Keldonk zien ook kansen als het Omnipark er komt. Op het park kunnen bijvoorbeeld een huisartsen- en een fysiotherapiepraktijk komen, die liggen dan op acceptabele afstand van hun eigen dorpen. Als het gaat om sportvoorzieningen zien de dorpsraden en de voetbalclubs in het Omnipark geen meerwaarde. Die zijn er in hun eigen dorp ook.

In gesprek blijven

Desondanks vinden de Boerdonkse en Keldonkse dorpsraden en voetbalclubs wel dat de mensen in beide dorpen en Erp altijd naar elkaar moeten blijven luisteren. Ze willen graag samen met de gemeente praten over de manier waarop het Omnipark ook voor hun dorpen een meerwaarde kan hebben.

“Wij zien het plan voor Erp als een toekomstbestendige ontwikkeling, echter het college en de gemeenteraad mogen de oren en ogen niet sluiten voor de kleine kernen, waaronder Keldonk en Boerdonk. (…) Afbreuk doen aan deze leefbaarheid is afbreuk doen aan de dorpenstad: Meierijstad., aldus de briefschrijvers.