Bijna 29.000 vierkante meter varkensstallen verdwijnen in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Maar liefst 28.750 vierkante meter varkensstallen gaan verdwijnen in Meierijstad. En dat is nog maar het begin. De verwachting is dat nog meer varkenshouders gebruik gaan maken van de Sanering Varkenshouderijen (SVR). Met deze regeling wil de overheid het aantal varkenshouders in Zuid-Nederland verminderen.

Varkenshouders konden zich tot en met 25 november 2019 inschrijven voor de saneringsregeling van de overheid. In Meierijstad hebben 47 bedrijven zich aangemeld voor deze SVR. Uiteindelijk kregen 42 bedrijven een positieve beschikking, waarmee zij in aammerking kwamen voor de sanering. Onderdeel van de SVR is dat varkenshouder een passende nieuwe bestemming geeft aan zijn varkensstallen. Dat vergt intensief oveleg met onder meer de gemeente.

LEES OOK: Meierijstad reikt stoppende boeren de helpende hand

Wonen en akkerbouw

Op maandag 13 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders in principe medewerking verleend aan de herbestemming van 8 varkenshouderijen in Meierijstad. Deze 8 varkenshouders kunnen stoppen met hun huidige bedrijf en hun stallen slopen. In 5 gevallen maken de stallen plaats voor woningen. Op 3 locaties is er sprake van een nieuwe agrarische bestemming, waaronder akkerbouw. De varkensstallen die verdwijnen zijn gelegen aan de Molendijk-Noord in Schijndel , de Trentweg in Erp, de Liempdseweg, het Weverspad, de Heerlijkheidsweg en de Donte in Sint-Oedenrode en aan de Pater Visserslaan en De Kuilen in Veghel. De verwachting is dat eind oktober een tweede serie varkenshouders groen licht krijgt voor de saneringsregeling.