B&W: Niks mis met vergunningen Noordkade

MEIERIJSTAD – Er is niks mis met de vergunningen voor activiteiten op de Noordkade. Alles wat daar gebeurt past binnen de afspraken die de gemeenteraad daarover heeft gemaakt.

Dat is de strekking van een brief die wethouder Jan Goijaarts heeft geschreven aan Sikko Oegema van de PvdA.

De PvdA wilde van burgemeester en wethouders van Meierijstad opheldering over activiteiten op de Noordkade in Veghel. Aanleiding zijn opmerkingen van omwonenden die bij de partij aan de bel hebben getrokken.

Zijn voor al die activiteiten wel vergunningen verleend en wordt er wel genoeg met de buurt overlegd, zijn de centrale vragen die PvdA’er Sikko Oegema stelde aan het college.

Het is een heel lijstje dat omwonenden hebben samengesteld. De activiteiten die worden genoemd variëren van uitbreiding van het foodcafe van 100 naar 315 plaatsen tot het plan voor een vaste loopbrug om gebouwen met elkaar te verbinden.

Allemaal volgens plan

Volgens burgemeester en wethouders is er voor alles wat er op de Noordkade gebeurt een vergunning. Voor een aantal zaken, zoals de uitbreiding van de bioscoop, horeca, een sportschool en het silotel lopen nog aanvragen.

B&W wijzen de PvdA erop dat de gemeenteraad al eerder het zogenoemde Masterplan CHV Noordkade heeft vastgesteld, waarin dat allemaal is geregeld en dat alles wat er nu gebeurt ook valt binnen de regels die de raad heeft vastgesteld. De komende tijd zullen er op de Noordkade nog meer grotere en kleinere ontwikkelingen plaatsvinden die ook allemaal binnen dat plan vallen.

De PvdA wilde ook weten in hoeverre de gemeente overlegt met de buurt. Ook in dat geval verwijzen B&W naar het masterplan waarvan de uitvoering nu al bijna tien jaar loopt. Toen is de omwonenden al verteld wat er op de Noordkade stond te gebeuren. Volgens de gemeente zijn er over onder meer het museum, de horeca, de bioscoop, de proeffabriek en het silotel gesprekken gevoerd en hebben omwonenden ook gebruik gemaakt van hun recht om bezwaar aan te tekenen.