Bedrijventerrein De Dubbelen heeft er 100 nieuwe bomen bij

VEGHEL - Onlangs heeft gemeente Meierijstad 100 extra bomen geplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. Zo krijgt het terrein een groener uiterlijk en wordt de duurzaamheid binnen de gemeente gestimuleerd.
Berry van der Velden van POM (links) met wethouder Jan Goijaarts (rechts)

Het initiatief is onderdeel van de Grote Oogst - aanpak, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Binnen het project werken onder andere de gemeente Meierijstad, Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samen aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. De 100 extra bomen op het bedrijventerrein zorgen voor extra schaduw, houden water vast en nemen CO2 op. Dit draagt bij aan de klimaattransitie, aangezien we steeds meer periodes kennen met extreem weer.

Wethouder Jan Goijaarts zette zelf ook een schop in de grond en is enthousiast: “Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan onder andere klimaatadaptatie, de energietransitie, circulariteit en stikstofreductie. Door gebiedsgericht samen te werken met ondernemers, ontstaat een goed en gezond vestigingsklimaat. Daarbij houden we rekening met de waardevolle (landschap)historie van de omgeving. Het planten van deze bomen is weer een mooie stap in de goede richting”.

Met het project Grote Oogst wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Voor het project heeft de provincie Noord-Brabant €250.000,- ingelegd. De gemeente Meierijstad en de Rabobank investeren hetzelfde bedrag.