Actiegroep krijgt nog geen inzage in aanvragen zonneparken

KELDONK – De actiegroep Lijnrecht, die tegen de bouw van een zonnepark bij Keldonk is, krijgt voorlopig niet te horen wie er in Meierijstad allemaal een zonnepark wil aanleggen.

Een verzoek van de actiegroep om via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de lijst met 38 bouwaanvragen te krijgen is door de gemeente met een aantal weken verdaagd. De wet schrijft voor dat een verzoek heel gericht moet zijn. De vraag van Lijnrecht was te algemeen. De gemeente heeft de actiegroep wel verteld hoe zij een beter WOB-verzoek kan indienen.

Keuze uitgesteld

De gemeente Meierijstad heeft particulieren en organisaties die een zonnepark willen aanleggen uitgenodigd een plan in te dienen. Er kwamen 38 aanvragen binnen. Aanvankelijk zou voor de zomer een keuze worden gemaakt. Die is verschoven naar september. Er is een commissie ingesteld die de verzoeken gaat beoordelen.

In eerste aanleg werd de buurtschap ’t Lijnt in Keldonk door de gemeente al aangewezen als zoeklocatie. Daartegen kwam direct een storm van protest op gang. De actiegroep Lijnrecht, die daaruit ontstond, wilde weten voor welke 38 locaties een aanvraag was ingediend en diende een WOB-verzoek in.

Voorwaarden

Zo’n verzoek moet aan allerlei voorwaarden voldoen en volgens de gemeente is het verzoek van Lijnrecht veel te algemeen. Maar, schrijft de gemeente, wij zijn een dienstverlenende instelling, dus we komen u tegemoet. In een brief aan Lijnrecht wordt uitgelegd hoe dat verzoek dan moet worden gedaan. Als er snel een nieuwe brief vanuit Keldonk naar het gemeentehuis in Veghel gaat dan kan de gemeente voor 1 september een beslissing op het verzoek nemen.

Dan nog is het de vraag of Lijnrecht het antwoord krijgt waarop de actiegroep wacht, want als er voor de aanvragers bedrijfsbelangen c.q. -geheimen in het geding zijn dan is de kans groot dat de actiegroep een stapel aanvragen krijgt waarvan het meeste is weggelakt.

LEES OOK: Beslissing over zonneparken uitgesteld