26 derdelanders in Meierijstad

MEIERIJSTAD – Op 4 september stopt de opvang van zogenoemde ‘derdelanders’. Dit zijn vluchtelingen uit Oekraïne die in dat land een tijdelijke verblijfsvergunning hadden. Dit zijn onder meer mensen die voor studie of werk tijdelijk in Oekraïne waren. In Nederland zijn ongeveer 2900 derdelanders uit Oekraïne opgevangen. In Meierijstad zijn er 26 derdelanders. Zij hebben vanaf 4 september geen recht meer vluchtelingenopvang.

De derdelanders hebben de keuze om asiel aan te vragen of om terug te keren naar hun land van herkomst. Als zij geen van beide opties kiezen, moeten ze binnen 28 dagen Nederland verlaten. Doen ze dat niet, dan kan gedwongen uitzetting volgen. Van de 26 derdelanders in Meierijstad hebben 2 personen asiel aangevraagd. Zij mogen de procedure in Nederland afwachten. De andere 24 personen zijn door de gemeente geïnformeerd over de keuzes, mogelijkheden en wat hen te wachten staat.