Zorgen over zandwinning Boerdonk

BOERDONK - LOKAAL Meierijstad, dat woensdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart heeft vastgesteld (zie elders) deelt de zorgen van het overgrote deel van de bewoners
van Boerdonk met betrekking tot de voorgenomen plannen voor een grootschalig
zandwinningproject aan de rand van het dorp.

“We zien van meet af aan deze plannen als een directe bedreiging voor de leefbaarheid in Boerdonk” aldus Lokaal Raadslid Pascal Timmers. Inmiddels zijn vanuit de raad hierover al technische vragen gesteld aan het
college van burgemeester en wethouders. Zandwinningsbedrijf Koninklijke Smalls bv is voornemens om de komende 30 jaar een zandwinningsproject te starten in het gebied wat ingeklemd ligt tussen natuurgebied het
Hurkske en het dorp Boerdonk.