Zorgen bij VVD Meierijstad over mogelijke plaatsing resomator

VEGHEL – De VVD afdeling Meierijstad stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meierijstad over het voornemen van het Huis van Troost om in het rouwcentrum een resomator te plaatsen. Dit is een metalen drukvat waarbij een overledene in drie tot vier uur wordt opgelost. Het plaatsen van een resomator is volgens de politieke partij momenteel nog niet toegestaan in Nederland. Het Huis van Troost heeft hiervan melding gemaakt bij de gemeente Meierijstad.

VVD Meierijstad zegt zich zorgen te maken over het sport- en recreatiegebied dat aan en nabij het Prins Willem Alexander Sportpark ligt. “Als resomeren in de toekomst in Nederland wettelijk wordt toegestaan en dus ook in Veghel mag plaatsvinden, dan vragen wij ons af of dit in de omgeving van een sportpark en onderwijsomgeving moet gebeuren”, aldus raadslid Albert Dominicus namens de VVD-fractie. Hij wijst erop dat het rouwcentrum gevestigd is nabij scholen (Zwijsen College), Kinderdagverblijf, recreatiegebied (Openlucht Zwembad), centrum voor Welzijn, Onderwijs en Zorg (Pieter Bruegelhuis).

Vragen aan College B&W
Het Huis van Troost is volgens Dominicus een rouwcentrum waar overledenen opgebaard liggen en afscheidsdiensten worden gehouden om van daaruit naar een begraafplaats of crematorium te gaan. VVD Meierijstad wil van het college onder andere weten 1: of men op de hoogte is van een aanvraag, 2: of deze activiteit niet op een industrieterrein zou moeten plaatsvinden en niet in de omgeving van het sportpark en 3: of er acties zijn ondernomen om de buurt en de diverse sportverenigingen op de hoogte te brengen van deze aanvraag.