Zonnepark Schootseweide houdt de gemoederen flink bezig

Reactie bezoeker: Is het niet al een gelopen race?

OLLAND – Veranderingen zijn altijd lastig. Veel mensen vinden het fijn als dingen overzichtelijk en hetzelfde blijven. De industriële revolutie, internet, de mobiele telefoon zijn zo enkele veranderingen uit het verleden met een grote impact. Tegenstanders en voorstanders zijn er altijd.

Op woensdagavond 9 september bogen belanghebbenden zich over de mogelijke aanleg van Zonnepark Schootseweide aan de Schootsedijk in Sint-Oedenrode. Doel van de avond was informatie en gedachten uitwisselen. Het streven naar duurzame energie heeft flinke gevolgen voor onze leefomgeving.

De avond werd georganiseerd door vertegenwoordigers van de bedrijven die een plan voor het 9 hectare grote zonnepark hebben ontwikkeld. De ruim vijftig aanwezigen in gemeenschapshuis De Loop'r stelden volop kritische vragen over de consequenties en mogelijk nadelige gevolgen ervan. De planontwikkelaars wisten een goed doordacht verhaal te presenteren en konden hier en daar ook wat ongerustheid wegnemen.

Namens het Noorse staatsbedrijf Statkraft zijn projectontwikkelaars Karim Kamal en Jeroen van Mensvoort aanwezig. Hage de Vries is er als adviseur van Econnetic bij betrokken, Paul Pöttgens als voorzitter van de Energie Coöperatie Meierijstad en Ad van der Heijden als voorzitter van de Dorpsraad Olland.

Onrust en onduidelijkheid als eerste reactie

Ad van der Heijden deelt meteen als hij zich voorstelt de grote zorgen die er leven in het dorp. Hij zegt dat men een groot gebrek aan communicatie en informatie heeft ervaren. “Het is belangrijk dat mensen in Olland weten wat er op hen afkomt. Het is jammer dat het plan zich nu al bijna in de afrondende fase bevindt. Ons buitengebied wordt onevenredig hard getroffen door de komst van zonneparken.”

Ad zegt verder dat de dorpsraad in principe neutraal staat m.b.t. de plaatsing van het zonnepark. Of er genoeg capaciteit is voor aansluiting op het stroomnet is nog onzeker. Als het stroomnet vol is kan er niet meer geleverd worden, ook niet door particulieren. Dat kan nog weleens een factor van betekenis worden.

Gemeente Meierijstad zet de lijn uit

Gemeente Meierijstad heeft de markt uitgenodigd om met plannen te komen voor de opwekking van duurzame energie. Zonnepark Schootseweide is een van de zeven initiatieven die zijn uitgekozen om verder ontwikkeld te worden. De meerwaarde voor het landschap moet worden aangetoond en draagvlak door omwonenden is een vereiste. Het zonnepark is een ‘tijdelijk’ initiatief dat na 25 jaar in principe weer kan worden verwijderd. Het bestaande bestemmingsplan (agrarisch grondgebied) krijgt een tijdelijke uitbreiding van bebouwing met zonnepanelen.

Zonnepark Schootseweide heeft al een aantal aanpassingen gedaan

De input van omwonenden heeft tot een aangepast ontwerp geleid. Er komt meer ruimte tussen de rijen zonnepanelen, de hoogte wordt verlaagd van 2.00 m naar 1.60 m. De transformatiehuisjes worden naar achteren verplaatst en komen minder in het zicht te liggen. De vegetatie wordt de eerste 5 jaar gemaaid om de bestaande plantensoorten niet te verdringen. Langs de randen komt wat hogere vegetatie (een struweelhaag), zodat het zicht op het zonnepark wordt afgeschermd en er voldoende voedselaanbod voor vogels blijft. De impact van het zonnepark op het landschap wordt hierdoor minder.

Uit de zaal kwam een vraag over de plaatsing van een grondwal, zodat er ook in de herfst en winter minder zicht op het zonnepark is. Het nadeel hiervan zou de aantasting van de openheid van het landschap zijn. Er is ook vegetatie mogelijk die in de winter de bladeren behoudt.

De panelen komen op een raamwerk waarvan de palen in de grond worden geschroefd. Bij de keuze van het type zonnepanelen wordt rekening gehouden met de recyclebaarheid en de opbrengst per paneel. Statkraft werkt samen met een Europees bedrijf dat na 25 jaar gaat zorgen voor de recycling van de panelen.

Honderd procent lokaal eigendom?

Het is redelijk uniek dat Statkraft bij zonnepark Schootseweide streeft naar volledig eigenaarschap door de lokale bevolking. Daarmee worden geen bedrijven bedoeld. De Energie Coöperatie Meierijstad is hiervoor de uitvoerende partij. De coöperatie bestaat uit ongeveer 250 leden die een duurzame samenleving willen organiseren. Paul Pöttgens is de voorzitter hiervan. Hij gaf een toelichting op het streven om zonnepark Schootseweide helemaal in lokaal bezit te krijgen.

“We willen het liefst betrokken zijn vanaf het eerste moment”, zegt Paul. “Statkraft levert, als het allemaal doorgaat, straks het park op, sluit de stekker aan en draagt het dan over aan ECM. De beschikbare aandelen worden vervolgens weer onder de leden van ECM middels crowdfunding verdeeld. Daarnaast zal er ook een banklening nodig zijn.”

Het zonnepark moet in ieder geval een winstgevende exploitatie laten zien. Hoe alles verder gaat verlopen is verder nu nog onduidelijk. Eerst moet het eindplan klaar zijn, de vergunningen zijn verkregen en de kostenberekeningen zijn gemaakt.

Hoe gaat het nu verder?

Het plan wordt verder uitgewerkt en ingediend bij de gemeente. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of Zonnepark Schootseweide ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Mensen die op de hoogte willen blijven kunnen zich inschrijven voor een mailinglijst via https://www.statkraft.nl/schootseweide. Vragen en suggesties kunnen worden gestuurd aan Karim Kamal via karim.Kamal@statkraft.com.