Zo gaat de Markt in Rooi eruitzien

SINT-OEDENRODE – Het definitieve ontwerp voor De Markt is klaar. In november 2021 werd al een voorlopig ontwerp gepresenteerd. In het definitieve plan zijn de puntjes op de i gezet. Zo is nu ook duidelijk welke bomen en bankjes er op de Markt komen.

De nieuwe Markt is een onderwerp dat leeft bij de Rooienaren. Al eerder werden zij betrokken bij de plannen voor de herinrichting. Er werd veel gebruikgemaakt van de verschillende inspraakmogelijkheden. Daar is wethouder van Rooijen blij mee.: “Ik kijk met een bijzonder goed gevoel terug op het uitgebreide traject dat we samen met héel veel betrokkenen Rooienaren hebben doorlopen. Er ligt een
prachtig en breed gedragen definitief ontwerp. Het verblijfsgebied krijgt een enorme kwaliteitsimpuls met een duurzaam karakter; tegelijk houden we de totale parkeerbalans in het centrum op peil. We gaan de uitvoering nu voorbereiden.” Dit jaar wordt het bestek gemaakt en de aanbesteding gedaan. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog onbekend.

Kiosk
Naast parkeren waren de meningen ook verdeeld over de kiosk. Dat er een kiosk moet blijven is een breed gedragen mening. Maar hoe die kiosk er dan uit moet zien is nog de vaag. Het college van B&W gaat een onafhankelijke commissie opdragen geven om een plan voor aangepaste of nieuwe kiosk te maken. In die commissie zitten Natuurlijk Sint-Oedenrode, de ontwerper van de Markt, Kunststichting Meierijstad, Roois Cultureel Erfgoed, NSO!, en een vertegenwoordiger van de ondernemers aan de Markt. De commissie stelt eisen op waaraan de toekomstige kiosk moet voldoen; die sluiten aan bij wat eerder al is opgehaald. Binnenkort nodigt ze verschillende bureaus uit om een ontwerp in te dienen. Uit alle inzendingen worden de beste ontwerpen geselecteerd en met een brede groep van betrokkenen besproken. Uiteindelijk blijft dan het beste ontwerp over en dat plan wordt uitgevoerd