ZLTO: 'Straks zijn er geen boeren meer om het buitengebied te onderhouden'

MEIERIJSTAD – Geef de boeren in Meierijstad letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dat is het pleidooi dat de ZLTO de Meierij houdt in een agrarische visie voor de gemeente.

De ZLTO is bang dat er straks niet genoeg boerenbedrijven meer zijn om het buitengebied te ouderhouden. Volgens de ZLTO dreigt er op termijn een tekort aan landbouwgrond en dat terwijl de wereldbevolking groeit en de roep om kringlooplandbouw toeneemt. Daardoor wordt de schaarste aan landbouwgrond alsmaar groter.

Ondergrens

Dit betekent volgens de ZLTO dat de gemeente Meierijstad voorzichtig moet zijn met het bestemmen van landbouwgrond voor andere doeleinden. “De komende jaren dreigt er nog meer grond aan de landbouw onttrokken te worden. Honderden hectares voor natuurontwikkeling en ook honderden hectares voor woningbouw, infrastructuur en zonneparken. Als deze ontwikkeling doorgaat dreigt Meierijstad door de ondergrens te vallen en zijn er te weinig hectares beschikbaar voor de landbouw en is er te weinig perspectief voor overblijvende boeren,” aldus de ZLTO Meierijstad.

Het aantal agrarische bedrijven in Meierijstad is de laatste jaren al fors teruggelopen van 986 in 2000 naar 515 dit jaar en daar zijn de boeren die hebben aangegeven gebruik te willen maken van saneringsregelingen nog niet bijgerekend. De ZLTO denkt dat als dit zo doorgaat er over tien jaar nog maar 370 agrarische bedrijven in Meierijstad zijn.

Leefbaar houden

Vanwege al die ontwikkelingen pleit de ZLTO er voor dat de gemeente Meierijstad actiever moet zijn om het buitengebied mooi en leefbaar te houden. De ZLTO wil samen met de gemeente een beleid ontwikkelen waardoor de afname van het aantal agrarische bedrijven stopt en er voldoende boeren en tuinders overblijven om het buitengebied te onderhouden. Daarvoor moeten boeren letterlijk en figuurlijke de ruimte krijgen.