ZLTO Meierijstad vindt dat sector in kwaad daglicht wordt gezet

Onderzoek corona en luchtkwaliteit

MEIERIJSTAD – De ZLTO Meierijstad voelt zich aangesproken door een raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders. Daarin staat onder meer dat Meierijstad de buurgemeenten gevraagd heeft het onderzoek naar een verband tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in de regio, permanent op de regionale agenda’s te zetten. Volgens de ZLTO wordt op voorhand al de agrarische sector in een kwaad daglicht gesteld.

De gemeenteraad van Meierijstad heeft enige tijd geleden een motie aangenomen waarin steun werd uitgesproken voor een onderzoek naar een verband tussen het grote aantal coronapatiënten in Oost-Brabant en de luchtkwaliteit. Die motie werd ingediend door D66. Aanvankelijk waren niet alle partijen voor. De motie werd pas unaniem gesteund toen nadrukkelijk werd uitgesproken dat niet op voorhand al naar één sector zou worden gewezen. Dat werd uiteindelijk de intentie van de motie.

Schone Lucht Akkoord

De ZLTO Meierij valt vooral over een passage in de brief van burgemeester en wethouders waarin wordt verwezen naar het Schone Lucht Akkoord, dat Meierijstad overigens niet heeft ondertekend.

In dat Akkoord staat dat uit onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging leidt tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en chronische longziekten, ook in gebieden waar ruimschoots aan de normen wordt voldaan. “In veedichte gebieden hebben mensen meer luchtwegklachten, en meer longontstekingen (vooral bij geitenhouderijen) dan in plattelandsgebieden met weinig veehouderijen,” aldus staat in de brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Onjuiste weergave
De ZLTO Meierijstad vindt dat al op voorhand wordt gewezen naar een oorzakelijk verband met de landbouw. Volgens de ZLTO is niet vastgesteld dat mensen in veedichte gebieden meer luchtwegklachten hebben .

“Deze stellingname is een onjuiste weergave van de conclusies uit reeds 3 onderzoeken naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). De conclusie die uit deze onderzoeken getrokken kan worden is dat alleen een licht verhoogde kans op longontstekingen in de nabijheid van geitenhouderijen is aangetoond. De oorzaak is hiervoor nog niet gevonden, ”aldus de ZLTO Meierijstad in een reactie.

“Aangetoond is wel dat bij melkveehouderijen er zelfs een kleinere kans is om astma te ontwikkelen, ”aldus de ZLTO. De belangenorganisatie vindt dat op voorhand al de hele landbouwsector in een kwaad daglicht wordt gesteld.