Zijtaarts melkveebedrijf en vleeskalverhouderij krijgen andere bestemming

ZIJTAART – Het college van B & W keurt de nieuwe bestemmingen van het Melkveebedrijf Doornhoek BV en een vleeskalverhouderij in Zijtaart goed. Het melkveebedrijf wordt beëindigd en maakt plaats voor een langgevelboerderij met een verblijf voor paarden en een nieuwe loods. De vleeskalverhouderij wordt gesloopt, de eigenaren blijven wonen op de locatie. Er zijn geen zienswijzen tegen de plannen ingediend.
De vleeskalverhouderij in Zijtaart krijgt een nieuwe bestemming. De overtollige bebouwing wordt gesloopt.
Fotograaf: Google Maps.

Initiatiefnemers hebben het plan om het melkveebedrijf aan de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart te beëindigen. Daarbij worden de overtollige stallen en bouwwerken gesloopt. In de nieuwe situatie blijven de langgevelboerderij met inpandig verblijf voor paarden, en een sleufsilo behouden voor privégebruik. Daarnaast wordt de loods ingericht als bedrijfsverzamelgebouw met ruimte voor twee bedrijven. De agrarische bestemming wordt om het plan door te laten gaan, omgezet naar dat van een bedrijf.

Vleeskalven
De eigenaren van de vleeskalverhouderij aan de Hemel in Zijtaart zijn op zoek naar een andere toekomst van deze locatie. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de eigenaren op deze plek blijven wonen. De gewijzigde bestemming houdt in dat het agrarisch bedrijf omgezet wordt naar wonen. Hiertoe dient alle overtollige bebouwing te worden gesloopt. Derden betalen verschillende delen van de sloop. De gewijzigde bestemming betekent voor hen dat ze extra bouwmogelijkheden kunnen creëren voor hun eigen locatie.

Het melkveebedrijf aan de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart wordt beëindigd.
Fotograaf: Google Maps.