Ziekenhuis Bernhoven start reorganisatie

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven begint maandag 16 mei met de reorganisatie die ertoe moet leiden dat het personeelsbestand met 110 full time arbeidsplaatsen wordt ingekrompen. Dat gebeurt groltendeels door het natuurlijk verloop niet op te vullen, maar 39 medewerkers verliezen effectief hun baan. Zij zullen actief worden begeleid van werk naar werk.
Dat heeft het ziekenhuis maandagmiddag bekend gemaakt.
"Ingrijpen in de bedrijfsvoering van Bernhoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten niet hoger zijn dan de inkomsten. Niets doen is geen optie. In de komende twee jaar is een ombuiging nodig van 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is", zo stelt het ziekenhuis in een verklaring op de eigen website.

Masterplan
De ombuiging is uitgewerkt in het masterplan. Dit plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaat het plan in op het verbeteren van de opbrengst.  Het tweede deel betreft afbouw van personele kosten door afbouw formatie en ten derde wordt in het plan ingegaan op de samenwerking met een partner. De afbouw van de personele formatie start nu en is voor het einde van 2023 gerealiseerd.

Sociaal plan
Deze week worden alle betrokken teams geïnformeerd. Vervolgens worden de werknemers waarvan de baan vervalt, persoonlijk geïnformeerd en begeleid. Er is een sociaal plan met werknemersorganisaties/ vakbonden overeengekomen dat waarborgt dat een zorgvuldig traject wordt doorlopen en dat er faciliteiten zijn.
"De impact van het afbouwen van personeel is groot voor de personen die het betreft alsook voor de collega’s die blijven. Inkrimping van het personeelsbestand vindt grotendeels plaats bij de stafafdelingen en in de ondersteunende diensten waar werkzaamheden en verantwoordelijkheden aangepast worden", aldus de verklaring van Bernhoven.