Ziekenhuis Bernhoven sluit 2023 af met bijna 7 miljoen in de plus

Door: Lean Hodselmans (Dtv Nieuws)

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven heeft 2023 afgesloten met een positief financieel resultaat van 6,8 miljoen euro. De raad van bestuur van Bernhoven is tevreden met dit resultaat en trots op de veerkracht en inzet van de medewerkers. "Zij hebben dit resultaat mede mogelijk gemaakt."

Het positieve resultaat is hoger dan vorig jaar. Toen kwam het uit op 4 miljoen euro. "Ombuiging van de organisatie en verbeteringen in de interne bedrijfsvoering zijn debet aan het positieve bedrijfsresultaat. Maar er is ook sprake van incidenteel lagere kosten en inkomsten”, geeft voorzitter Freek Korver van de raad van bestuur aan.

Vacatures
“Denk aan vacatures die Bernhoven niet heeft kunnen invullen wegens krapte op de arbeidsmarkt, uitvoering van investeringsplannen die een langere doorlooptijd hebben dan gepland en de incidentele afrekening van kosten in coronatijd.”

Zorgen
Ondanks het positieve resultaat, zijn er ook zorgen over de toekomst. Het passend financieren van passende zorg wordt gezien als de belangrijkste uitdaging waar de hele ziekenhuiszorg in Nederland mee te maken krijgt. Denk daarbij aan vergrijzing, stijgende kosten en financiering door zorgverzekeraars.

Gezondheidsorganisatie
Korver: “Bernhoven levert passende zorg, maar passende financiering daarvoor realiseren is - net als voor ieder ziekenhuis - maatwerk, een traject dat om zorgvuldigheid vraagt en waarin samenwerking van diverse partijen nodig is. Wij zijn daarover constructief in gesprek. Bernhoven is nog steeds koploper op het gebied van passende zorg en gaat verder op de ingeslagen koers.”

Richting 2027 ontwikkelt Bernhoven zich samen met en voor de regio van een ziekenhuis naar een gezondheidsorganisatie.