Zeven aanbieders voor Hulp bij Huishouden in Meierijstad

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad werkt voor de inkoop van Hulp bij Huishouden samen met de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss (Regio Brabant Noordoost-Oost). Omdat de bestaande overeenkomst niet verlengd kon worden is een nieuwe aanbesteding gehouden. Voor zorgvragers zijn er per 1 januari zeven aanbieders voor Hulp bij Huishouden.
Zeven aanbieders voor huishoudelijke hulp in Meierijstad

Zeven aanbieders
Brabant Zorg en Zilverzorg bieden per 1 januari geen contract meer aan. Er is wel één nieuwe aanbieder bijgekomen, namelijk Poetszorg, poetsen met een praatje B.V. De definitieve gunning is gegaan naar de volgende zeven aanbieders (op alfabetische volgorde):
1. Acteon
2. Actief Huiszorg
3. Breederzorg
4. Cunera De Bongerd (Laverhof)
5. Interzorg Oss
6. Poetszorg, poetsen met een praatje B.V.
7. Tzorg

Maximaal zes jaar
De overeenkomst met de zeven aanbieders is aangegaan voor vier jaar vanaf 1 januari 2024, met nog twee mogelijke verlengingen van ieder twee jaar. Hulp bij huishouden bestaat vanaf dan uit een maatwerkvoorziening (gemiddeld 2 uur per week) en een (voorliggende) algemene voorziening (gemiddeld 2 uur per 2 weken).

De aanbieders worden door de gemeenten verplicht om de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (CAO-VVT) te volgen. Ook is het college akkoord gegaan met de tussentijdse verhoging van de tarieven HbH van de gecontracteerde zorgaanbieders in de periode 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. Verder heeft het college kennisgenomen van de stand van zaken rondom de overname van cliënten BrabantZorg door gecontracteerde aanbieders per 1 januari 2024.

Zeven aanbieders voor huishoudelijke hulp in Meierijstad