Wordt scootmobiel straks gedeeld in Meierijstad?

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad onderzoekt of mensen een scootmobiel kunnen delen, in plaats van iedereen z’n eigen scootmobiel. Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

De politieke partij Hart is bij voorbaat al tegen het idee. “Het college zet voorzichtige stappen op wat een hellend vlak kan worden’, aldus gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart.

Het college van burgemeester en wethouders ziet dat zelf genuanceerder. Onderzocht wordt of het “inzetten van scootmobiels als collectieve voorziening bij kan dragen aan een passende ondersteuning van de inwoners”.

Geen ruimte

Dat heeft volgens de gemeente niet alleen te maken met bezuinigingen, zoals Hart veronderstelt. Het heeft er ook mee te maken dat sommige mensen geen ruimte hebben een scootmobiel te stallen. Bovendien kan zo’n vervoermiddel efficiënter gebruikt worden als het bestemd is voor meerdere mensen.

De brief aan de gemeenteraad is een update van de stand van zaken met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Dichter bij de mensen


In 2015 bracht het rijk een deel van de WMO- taken over naar de gemeenten omdat die dichter bij de mensen staan en beter dan de ambtenaren in Den Haag weten wat de plaatselijke noden zijn.

Uitgangspunt is altijd geweest dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met steun van mensen in hun omgeving en zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt. Als dat niet lukt kan er met onder meer WMO-geld maatwerk worden geleverd.

Continue toezicht

Na vijf jaar ervaring denkt de gemeente na over het systeem en over de vraag of de WMO-gelden wel worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Als voorbeeld noemt het college een inwoner die continue toezicht nodig heeft en voor wie geen verbetering in de situatie meer mogelijk is. Dan kan zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg aangevraagd worden. Of als sprake is van een medische behandeling, waar de zorgverzekeringswet voor zorgt.

Als dat zo is dan zouden daar geen WMO-gelden meer voor gebruikt moeten worden, maar moet een beroep worden gedaan op andere voorzieningen.

Minder scheutig

Bij Hart denken ze er anders over. “Het gaat in de brief niet om forse bezuinigingen, maar de teneur is niettemin duidelijk: de gemeente wordt minder scheutig, gaat meer wijzen naar andere dienstverleners en naar wat hulpvragers zelf zouden kunnen doen,” aldus Hart.

Volgens het college is er geen sprake van bezuinigen. Het gaat om helderheid, zegt het college. Enerzijds is het van belang dat inwoners weten waar zij terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. “Maar het gaat ook over bewustwording hoe men omgaat met aanvragen voor zorg, het zoeken naar een passende oplossing,” aldus het college.

De gemeente wil vooral naar hulpvragers duidelijk maken wat er wel en niet kan volgens de regels van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Bewustwording

Het gaat volgens het college ook over bewustwording om bijvoorbeeld bij woningaanpassingen na te denken over de levensloopbestendigheid van de woning. “Kies ik bij een aanpassing van het toilet al voor een verhoogd toilet of zorg ik er bij een verbouwing voor dat er geen drempels in huis meer zijn.”

Hart is wars van mensen aanspreken op wat ze zelf kunnen. “Uit diverse landelijke onderzoeken is gebleken dat het wijzen op de zogeheten ‘eigen kracht’ geen soelaas biedt. Mensen die aankloppen voor hulp, hebben die mogelijkheden doorgaans allang onderzocht,” aldus de politieke partij.