Woonmeij stelt 16 woningen beschikbaar voor Oekraïners

MEIERIJSTAD – Woonmeij streeft ernaar voor 1 april 2022 16 woningen beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het verzoek van de woningcorporatie aan het college van b&w om hiermee akkoord te gaan is ingewilligd. De gemeente zoekt momenteel nog naarminstens 124 bedden die uiterlijk 4 april ingezet kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.