Woonmarkt Erp over wonen in de toekomst

ERP - Hoe woon jij over 10 jaar? Dat is het thema waarover ouderen uit Erp, Boerdonk en Keldonk kunnen meepraten tijdens een informatie-avond op maandag 13 november in Ter Aa in Erp, aanvang 19.00 uur. Seniorenraad Meierijstad en de plaatselijke KBO’s hopen hiermee een gesprek op gang te brengen. Het idee is dat het belangrijk is om fijn en comfortabel te wonen en wellicht nog belangrijker om dat comfort te behouden. Ook de kinderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies.

Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over de Woon-zorgvisie van de overheid. De gemeente streeft ernaar om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Maar is er voldoende passende huisvesting beschikbaar.? En zijn de nodige faciliteiten voor ouderen op loopafstand bereikbaar?

Mantelzorgvoorzieningen
Een ander belangrijk onderwerp gaat over de Mantelzorgvoorzieningen. Waaronder de regels omtrent de bouwverordeningen in verband met eventuele aanpassingen. De aandacht gaat ook uit naar de woonscan, een instrument om de veiligheid van de eigen woning te evalueren en te verbeteren. Ook de woonvisie van Area komt aan bod, met informatie over het toewijzingsbeleid.

Schriftelijk aanmelden
Wie wil deelnemen aan deze informatieve avond en wil meepraten dient zich voor 12 november schriftelijk aan te melden. Stuur een e-mail met naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen dat meekomt naar: seniorenraadmeierijstad@gmail.com of naar: zorgomhetdorpboerdonk@gmail.com of naar: zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl

Logo Seniorenraad Meierijstad