Wonen en werken.. maar waar?

MEIERISTAD – Meierijstad wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen en werken. De vraag is waar? Want de roep om extra woningen is groot. En ook bedrijven hebben moeite om genoeg ruimte voor hun bedrijf te vinden. Dit bleek uit een onderzoek naar bedrijventerreinen dat de gemeente heeft laten doen.

Meierijstad is een bedrijvige gemeente. Er werken 2700 mensen bij zo’n 1.000 bedrijven. De vraag is of de 575 hectare bedrijventerrein voldoende is. Op de beeldvormede avond van 20 mei gaf onderzoeksbureau Stec Groep het antwoord: nee.

Meer kijken naar plek en behoefte

Onderzoeksbureau Stec presenteerde tijdens de beeldvormende avond de resultaten van het behoefteonderzoek naar bedrijventerreinen. Vooral in Sint Oedenrode en Schijndel is volgens hetbedrijfsleven te weinig ruimte voor bedrijven. In Veghel breiden de bedrijventerreinen wel uit, maar zijn er te weinig middelgrote en kleine kavels. En dat terwijl uit het onderzoek blijkt dat bedrijven heel honkvast zijn. Ze blijven het liefst in de kern waar ze gevestigd zijn.

Meer vraag dan aanbod

Bedrijven willen dolgraag in Meierijstad blijven of uitbreiden. Maar er is simpelweg veel meer vraag dan aanbod. Volgens het onderzoek zou tussen 13 en 36 hectare nodig zijn om aan de vraag van bedrijfshuisvesting te voldoen. Daarbij zou vooral meer ruimte moeten komen voor minder grote kavels. Omdat er zoveel vraag is, zou het goed zijn om ook te kijken naar herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. De optie om bedrijven te vestigen op plekken waar boeren stoppen met hun bedrijf ligt minder voor de hand. Dit biedt vaak maar weinig ruimte en is voor bedrijven vaak niet op een ideale plek. En ook belangrijk: het is eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Toch zijn er ook kansen. De belangrijkste is dat een bedrijf op eigen terrein uitbreidt, bijvoorbeeld door bij te bouwen of hoger te bouwen.